SACCO

Laktaz

Laktaz, memelilerin yaşamının ilk evrelerinde üretilen doğal bir enzimdir. Laktozu iki monosakkaride (glikoz ve galaktoz) parçalayabilir, böylece eliminasyonunu veya kontrollü indirgemesini sağlar. Bu temelde, laktaz, laktozsuz (veya düşük laktozlu) süt ve bu şekerlere karşı intoleransı olan kişiler tarafından sorunsuz tüketilebilen süt türevlerinin üretilmesine izin verir.

Clerici (bir Sacco System grup şirketi) tarafından üretilen laktaz, bitmiş ürünlerin organoleptik özelliklerini değiştirmez ve oluşturulacak ürüne bağlı olarak çeşitli formülasyonlarla 500 g’lık paketlerde mevcuttur.