Linkomisin Nedir?

Linkomisin, 1962'de izole edilip klinik kullanıma sunulan linkozamiddir. Gram pozitif mikroorganizmalar (stafilokoklar, streptokoklar, pnömokoklar, difteri basili ve klostridia) açısından antibakteriyel etkiye sahiptir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi Nedir?

Antibiyotikler, tarım ilaçları veya pestisitler; hayvan sağlığına, tarım ürünlerine zarar veren ve önemli oranda verim kaybına yol açan bakteriler, zararlı ve yabancı otları kontrol etmek ve bunların ürünlere, hayvanlara vermiş olduğu zararları önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Balda Antibiyotik ve Pestisit Kalıntısı

Bal gibi arı ürünleri gıda ve ilaç olarak yaygın olarak tüketilmektedir ve kontaminasyonları ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilir.

Nitrofuranlar Nelerdir?

Nitrofuranlar, geniş bir antimikrobiyal spektruma sahip sentetik kemoterapötik ajanlardır.

Nitrofurazon Nedir?

Nitrofurazon, nitrofuran sınıfına ait antimikrobiyal bir organik bileşiktir. En yaygın şekilde topikal antibiyotik merhem olarak kullanılır.

Klorotalonil Nedir?

Klorotalonil, esas olarak geniş spektrumlu, sistemik olmayan bir fungisit olarak kullanılan, ayrıca ahşap koruyucu, pestisit, akarisit, küf, bakteri ve yosun kontrolü sağlayan organik bir bileşiktir.

Klorpirifos Nedir?

Klorpirifos (CPS); ekinlerde, hayvanlarda ve binalarda ve diğer ortamlarda böcekler ve solucanlar da dahil olmak üzere bir dizi haşereyi öldürmek için kullanılan bir organofosfatlı pestisittir.

Tiabendazol Nedir?

Tiabendazol, "antihelmintik" veya solucan önleyici bir ilaçtır. Solucanların vücutta büyümesini veya çoğalmasını engeller.

Organofosfor Bileşikleri Nelerdir?

Organofosfor bileşikleri fosfor içeren organik bileşiklerdir. Çevrede kalıcı olan klorlu hidrokarbonlara alternatif olarak öncelikle haşere kontrolünde kullanılırlar.

Sütteki Pestisit Kalıntıları ve Sığır Yem Arasındaki İlişkisi

Bu yazıda, süt sığırlarına verilen yem maddelerinin pestisit kirlenmesi ile inek sütündeki pestisit kalıntıları arasındaki ilişkiyi araştırılmaktadır.

Aminoglikozit Grubu Antibiyotikler Nelerdir?

Aminoglikozitler, bakteri hücresinin dış zarında çatlaklar oluşturarak hareket eden güçlü bakterisidal antibiyotiklerdir

Metamizol Nedir? Sütte Metamizol Kalıntısı Bulunabilir mi?

Metamizol (dipiron, MET), insan ve veteriner tıbbında yaygın olarak kullanılan bir nonopioid analjezik ilaçtır.

Beta-Laktamaz Enzimi Nedir?

Beta-laktamaz Enzimi, penisilinler, sefalosporinler, sefamisinler ve karbapenemler (ertapenem) gibi β-laktam antibiyotiklere karşı çoklu direnç sağlayan bakteriler tarafından üretilen enzimlerdir.

Amerikan Gıda Ajansı (FDA) Sütü Nasıl Kalıntılardan Korur?

Et yediğiniz veya süt içtiğiniz zaman, vücudunuza aldığınız besinin içinde veteriner ilaç kalıntısı olup olmadığını bilmeniz gerekmektedir.

Makrolit Antibiyotik Grubu Nedir?

Makrolitler, birçok gram pozitif bakteriye karşı geniş bir aktivite spektrumuna sahip bakteriyostatik antibiyotiklerdir.

Ceftiofur Nedir? Sütte Varlığı Nasıl Tespit Edilir?

Ceftiofur, 1987'de keşfedilen, veteriner tıbbında kullanım için lisanslı üçüncü nesil bir sefalosporin tipinde antibiyotiktir.

Tetrasiklin Antibiyotiği Nedir?

Tetrasiklin antibiyotiği, içinde klortetrasiklin ve oksitetrasiklin gibi birçok antibiyotiği içeren bir sınıftır.

Kinolon ve Florokinolon Nedir?

Kinolonlar ve florokinolonlar, yeni bir etki mekanizmasına sahip geniş spektrumlu antibakteriyel ajanlardır.

Süt Ürünlerindeki Güvenlik Riskinin Azaltılması

Ürün güvenliğini artıran yenilikçi teknolojiler aracılığıyla tüketici güvenliğinin sağlanması, süt endüstrisi için kritik bir önceliktir.

Gentamisin Nedir?

Gentamisin, önemli bir direnç olmadığı sürece; gram negatif bakterilerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir.

Sülfonamid Nedir?

Sülfonamidler, gram-pozitif ve gram-negatif organizmalara karşı geniş yelpazede antimikrobiyal aktiviteye sahip bakteriyostatik ajanlardır

Kloramfenikol Nedir?

Geniş spektrumlu bir antibiyotik olan kloramfenikol, ilk olarak 1947'de bir toprak örneğinden izole edilmiştir.

Tiamfenikol Nedir?

Tiamfenikol, immünoglobulin sentezinden ziyade immünokompetan hücreler üzerindeki bir etkiye atfedilen, bağışıklığı baskılayıcı özelliklere sahip bir antibiyotiktir.

Gümüş İyonlu Süt Filtreleri Ne İşe Yarar?

Süt filtresi, sütün içindeki mekanik ve biyolojik kirlilik oluşturacak organizmaları ve maddeleri sütten uzaklaştırmak için kullanılır.

DSÖ 2021 Dünya Gıda Güvenliği Günü’nü Kutluyor

"Sağlıklı bir yarın için bugünden güvenli gıda", güvenli gıda üretimi ve tüketiminin insanlar için acil olduğunu vurguluyor.

Karagenan Nedir?

Karagenan, kırmızı yenilebilir deniz yosunlarından elde edilen bir doğal lineer sülfatlanmış polisakkarit ailesidir.

Gıda Düzenlemeleri Sonucu Süt Testleri Pazarındaki Büyüme

Gıda güvenlik endişeleri ve kalite düzenlemelerinin katılığındaki artış, süt testleri talebindeki artışı beraberinde getirmeye devam ediyor.

Süt Endüstrisinde Karşılaşılan Gıda Güvenliği Sorunları

Tarih boyunca süt ve süt ürünleri, dünya genelinde insan beslenmesinin temelini oluşturmuştur.

Çiğ Süt Gıda Arzımızdaki Riski Artırıyor mu?

Son zamanlarda piyasada çiğ veya pastörize edilmemiş süt ürünlerini üretme, satma ve tüketme eğilimi artmıştır.

Florfenikol Nedir?

Florfenikol, Gram pozitif ve Gram negatif aeroblar ve anaeroblar dahil olmak üzere çok geniş bir aktivite yelpazesine sahip antibiyotiktir.

Sütte Somatik Hücre Sayımı

Somatik Hücre Sayımı ölçümü sütün kalitesini ölçmek ve olası hastalıkları belirlemek için kullanılır. Hastalıkların erken teşhisini sağlar.

Karbendazim Nedir?

Karbendazim, birçok üründe mantarların büyümesini engellemek veya öldürmek için kullanılan bir fungisittir.

Natamisin Nedir?

Natamisin, pimarisin olarak da bilinen, mantar öldürücü bir ilaçtır. Gıda koruyucu olarak da kullanılabilir.

Nisin Nedir?

Nisin Nedir? Nisin, gıda koruyucusu olarak kullanılan, bakteriler tarafından üretilen polisiklik bir antibakteriyel peptiddir.

Keçi ve Koyun Sütünde Tağşiş Nedir?

Koyun ve Keçi Sütünde Tağşiş Nedir? Gıdada tağşiş, gıdanın kalitesini ve orijinalliğini bozacak şekilde içine başka bir madde eklenmesidir.

Starter (Başlangıç) Kültür Nedir?

Starter Kültürleri daha homojen bir ürün elde etmek için kimyasal özelliklerde değişiklik yapan fermantasyon işlemini başlatan ...

Aflatoksin B1 Nedir?

Aflatoksin B1, Aspergillus flavus ve A.parasiticus tarafından üretilen bir türdür. Hayvanlar ve insanlar için çok güçlü kanserojendir.

Aflatoksin M1 Nedir?

Aflatoksin M1 Nedir: Aflatoksin M1, bitki ve bitki ürünlerini kontamine eden üç Aspergillus türünden üretilen aflatoksin sınıfı kimyasal bir bileşiktir.