Yumurtalarda Antibiyotik Kalıntılarının Saptanması için Hızlı Test Kitleri

Antibiyotikler, yaşamları boyunca mikroorganizmalar veya daha yüksek bitkiler ve hayvanlar tarafından üretilen metabolit sınıfı ajanlardır.

Sütte Aflatoksin M1 Teşhis Yöntemi Olarak Hız Test Kitleri

Süt, oldukça besleyici bir besindir ve İnsanın sağlığı için gerekli makro ve mikro besinlerin de kaynağıdır.

Aflatoksin Nedir?

Aflatoksinler, tüm dünyada doğal olarak bulunan belirli mantar (küf) türleri tarafından üretilen zehirli maddelerdir

TAVUKLARDA HANGİ ANTİBİYOTİKLER KULLANILIR?

Antibiyotikler hayvanlarda hızlı büyümeyi teşvik etmek ve ölümle sonuçlanabilecek koşullarda hayvanları canlı tutmak için kullanılır.

TAVUK ANTİBİYOTİKLERİ: TAVUKLARA NEDEN ANTİBİYOTİK VERİLİR?

Antibiyotik ilaçlar, dünya çapında ölümcül hastalıklara karşı mücadelede çok önemlidir.

Yapılan Çalışmalara göre tavuk ve yumurta sizi antibiyotiklere karşı dirençli yapıyor olabilir

Çevre Sağlığı Perspektiflerinde bugün yayınlanan Hindistan'da türünün en büyüğü olan çalışmada, Pencap'taki çiftliklerde et ve yumurta için yetiştirilen tavuklarda yüksek düzeyde antibiyotiğe dirençli patojenler bulundu.

COVID-19 Pandemisi Gıda İsrafını Nasıl Etkiledi?

USDA, gıda kaybını, gıda tedarik zincirinde hasat sonrası başlayan ve perakende ve tüketici seviyelerindeki kayıpları içeren yenilebilir gıda kaybı olarak tanımlamaktadır.

4 Koruyucu Yöntem Nedir?

4 Koruyucu Yöntem, Sacco tarafından üretilen ve ürünleri küf, bakteriler ve zararlı organizmalara karşı koruyan bir dizi koruyucu yöntemler bütünüdür.

Thermophilus Thermus Bakterisi Peynirin Pembeye Dönmesine Nasıl Sebep Olur?

Hem lezzet hem de görünüm olmak üzere bir peynirin çeşitli özellikleri, ürünün nihai kalitesine katkıda bulunur.

Pestisitler & İnsan Sağlığı

Pestisitler, akut etkiler olarak adlandırılan kısa süreli olumsuz sağlık etkilerinin yanı sıra maruziyetten aylar veya yıllar sonra ortaya çıkabilecek kronik olumsuz etkilere neden olabilir

Pestisitlerin Çevre ve İnsan Sağlığı Üstüne Etkileri

Pestisitler, herhangi bir haşereyi önlemeye, yok etmeye, kovmaya veya hafifletmeye yönelik herhangi bir madde veya madde karışımını oluşturur

İmidakloprid Nedir? Sütte Bulunması Yasak Mıdır?

İmidakloprid, böceklerin merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan neonikotinoidler adı verilen bir kimyasallar sınıfına ait sistemik bir insektisittir

Levamizol Nedir? Sütte Zararı Var Mıdır?

Levamizol, parazitik solucan enfeksiyonlarını, özellikle askariazis ve kancalı kurt enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.

Fipronil Nedir? Süt ve Yumurtada Zararları Nelerdir?

Fipronil, fenilpirazol kimyasal ailesine ait geniş spektrumlu bir insektisittir (böcek öldürücü).

Homo – Heterofermantatif Laktik Asit Bakterileri Nelerdir?

Fermantasyon sonucu son ürün olarak laktik asit üreten bakteri grubuna laktik asit bakterileri denir.

Aljinat Nedir? Gıdalarda Kullanılabilir Mi?

Aljinik asit olarak da adlandırılan aljinat, hidrofilik olan ve hidratlandığında viskoz bir sakız oluşturan kahverengi alglerin hücre duvarlarında yaygın olarak dağılmış bir polisakkarittir.

Spiramisin Nedir?

Spiramisin bir makrolid antibiyotik ve antiparaziterdir. Toksoplazmoz ve diğer çeşitli yumuşak doku enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılır.

Sefaleksin Nedir?

Sefaleksin, bazı bakteriyel enfeksiyonları tedavi edebilen birinci kuşak sefarosporin sınıfında yer alan beta laktam antibiyotiktir.

Streptomisin Nedir?

Streptomisin; tüberküloz, mikobakteriyum avium kompleksi, kalp kapağı iltihaplanması, brusella, burkholderia enfeksiyonu, veba, tularemi ve sıçan ısırığı ateşi gibi bir dizi bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.

Eritromisin Nedir? İnsan Sağlığına Zararlı Mıdır?

Eritromisin, bir takım bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Buna solunum yolu enfeksiyonları, cilt enfeksiyonları, klamidya enfeksiyonları, pelvik inflamatuar hastalık ve sifiliz dahildir.

Linkomisin Nedir?

Linkomisin, 1962'de izole edilip klinik kullanıma sunulan linkozamiddir. Gram pozitif mikroorganizmalar (stafilokoklar, streptokoklar, pnömokoklar, difteri basili ve klostridia) açısından antibakteriyel etkiye sahiptir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi Nedir?

Antibiyotikler, tarım ilaçları veya pestisitler; hayvan sağlığına, tarım ürünlerine zarar veren ve önemli oranda verim kaybına yol açan bakteriler, zararlı ve yabancı otları kontrol etmek ve bunların ürünlere, hayvanlara vermiş olduğu zararları önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Balda Antibiyotik ve Pestisit Kalıntısı

Bal gibi arı ürünleri gıda ve ilaç olarak yaygın olarak tüketilmektedir ve kontaminasyonları ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilir.

Nitrofuranlar Nelerdir?

Nitrofuranlar, geniş bir antimikrobiyal spektruma sahip sentetik kemoterapötik ajanlardır.

Nitrofurazon Nedir?

Nitrofurazon, nitrofuran sınıfına ait antimikrobiyal bir organik bileşiktir. En yaygın şekilde topikal antibiyotik merhem olarak kullanılır.

Klorotalonil Nedir?

Klorotalonil, esas olarak geniş spektrumlu, sistemik olmayan bir fungisit olarak kullanılan, ayrıca ahşap koruyucu, pestisit, akarisit, küf, bakteri ve yosun kontrolü sağlayan organik bir bileşiktir.

Klorpirifos Nedir?

Klorpirifos (CPS); ekinlerde, hayvanlarda ve binalarda ve diğer ortamlarda böcekler ve solucanlar da dahil olmak üzere bir dizi haşereyi öldürmek için kullanılan bir organofosfatlı pestisittir.

Tiabendazol Nedir?

Tiabendazol, "antihelmintik" veya solucan önleyici bir ilaçtır. Solucanların vücutta büyümesini veya çoğalmasını engeller.

Organofosfor Bileşikleri Nelerdir?

Organofosfor bileşikleri fosfor içeren organik bileşiklerdir. Çevrede kalıcı olan klorlu hidrokarbonlara alternatif olarak öncelikle haşere kontrolünde kullanılırlar.

Sütteki Pestisit Kalıntıları ve Sığır Yem Arasındaki İlişkisi

Bu yazıda, süt sığırlarına verilen yem maddelerinin pestisit kirlenmesi ile inek sütündeki pestisit kalıntıları arasındaki ilişkiyi araştırılmaktadır.

Aminoglikozit Grubu Antibiyotikler Nelerdir?

Aminoglikozitler, bakteri hücresinin dış zarında çatlaklar oluşturarak hareket eden güçlü bakterisidal antibiyotiklerdir

Metamizol Nedir? Sütte Metamizol Kalıntısı Bulunabilir mi?

Metamizol (dipiron, MET), insan ve veteriner tıbbında yaygın olarak kullanılan bir nonopioid analjezik ilaçtır.

Beta-Laktamaz Enzimi Nedir?

Beta-laktamaz Enzimi, penisilinler, sefalosporinler, sefamisinler ve karbapenemler (ertapenem) gibi β-laktam antibiyotiklere karşı çoklu direnç sağlayan bakteriler tarafından üretilen enzimlerdir.

Amerikan Gıda Ajansı (FDA) Sütü Nasıl Kalıntılardan Korur?

Et yediğiniz veya süt içtiğiniz zaman, vücudunuza aldığınız besinin içinde veteriner ilaç kalıntısı olup olmadığını bilmeniz gerekmektedir.

Makrolit Antibiyotik Grubu Nedir?

Makrolitler, birçok gram pozitif bakteriye karşı geniş bir aktivite spektrumuna sahip bakteriyostatik antibiyotiklerdir.

Ceftiofur Nedir? Sütte Varlığı Nasıl Tespit Edilir?

Ceftiofur, 1987'de keşfedilen, veteriner tıbbında kullanım için lisanslı üçüncü nesil bir sefalosporin tipinde antibiyotiktir.

Tetrasiklin Antibiyotiği Nedir?

Tetrasiklin antibiyotiği, içinde klortetrasiklin ve oksitetrasiklin gibi birçok antibiyotiği içeren bir sınıftır.

Kinolon ve Florokinolon Nedir?

Kinolonlar ve florokinolonlar, yeni bir etki mekanizmasına sahip geniş spektrumlu antibakteriyel ajanlardır.

Süt Ürünlerindeki Güvenlik Riskinin Azaltılması

Ürün güvenliğini artıran yenilikçi teknolojiler aracılığıyla tüketici güvenliğinin sağlanması, süt endüstrisi için kritik bir önceliktir.

Gentamisin Nedir?

Gentamisin, önemli bir direnç olmadığı sürece; gram negatif bakterilerin sebep olduğu hastalıkların tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir.

Sülfonamid Nedir?

Sülfonamidler, gram-pozitif ve gram-negatif organizmalara karşı geniş yelpazede antimikrobiyal aktiviteye sahip bakteriyostatik ajanlardır

Kloramfenikol Nedir?

Geniş spektrumlu bir antibiyotik olan kloramfenikol, ilk olarak 1947'de bir toprak örneğinden izole edilmiştir.

Tiamfenikol Nedir?

Tiamfenikol, immünoglobulin sentezinden ziyade immünokompetan hücreler üzerindeki bir etkiye atfedilen, bağışıklığı baskılayıcı özelliklere sahip bir antibiyotiktir.

Gümüş İyonlu Süt Filtreleri Ne İşe Yarar?

Süt filtresi, sütün içindeki mekanik ve biyolojik kirlilik oluşturacak organizmaları ve maddeleri sütten uzaklaştırmak için kullanılır.

DSÖ 2021 Dünya Gıda Güvenliği Günü’nü Kutluyor

"Sağlıklı bir yarın için bugünden güvenli gıda", güvenli gıda üretimi ve tüketiminin insanlar için acil olduğunu vurguluyor.

Karagenan Nedir?

Karagenan, kırmızı yenilebilir deniz yosunlarından elde edilen bir doğal lineer sülfatlanmış polisakkarit ailesidir.

Gıda Düzenlemeleri Sonucu Süt Testleri Pazarındaki Büyüme

Gıda güvenlik endişeleri ve kalite düzenlemelerinin katılığındaki artış, süt testleri talebindeki artışı beraberinde getirmeye devam ediyor.

Süt Endüstrisinde Karşılaşılan Gıda Güvenliği Sorunları

Tarih boyunca süt ve süt ürünleri, dünya genelinde insan beslenmesinin temelini oluşturmuştur.