Antimikrobiyal Direnç ile Mücadele

Avrupa Gıda Güvenliği Otoriteleri için Gıda Kaynaklı Antimikrobiyal Direnç ile Mücadele Konusunda Yeni DSÖ Rehberi

Tüm Genom Dizilimi’nin kullanımı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve çeşitli eyaletlerdeki halk sağlığı ve düzenleme yetkilileri, Tüm Genom Dizilimi (TGS) kullanarak...

FDA Yeni Yoğurt Standardı için Küçük İşletme Uyum Kılavuzunu Yayınladı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Süt ve Krema Ürünleri ile Yoğurt Ürünlerinde yapılan son değişikliklere uyum sağlamak için küçük bir işletmenin yapması gerekenleri açıklamaya yardımcı olmak üzere bir Küçük İşletme Uyum Kılavuzu hazırladı.

Az Yağlı Süt Ürünleri Gerçekten Daha Sağlıklı mı?

Uzmanlar onlarca yıldır süt yağı ve sağlık söz konusu olduğunda daha azının daha sağlıklı olduğunu söylüyor.

DSÖ, Gıda Kaynaklı Hastalıkların Küresel Ekonomiye Olan Zararına İlişkin Tahminlerde Bulundu

DSÖ, gıda kaynaklı hastalıkların ekonomik etkilerine ilişkin güncel bir tahminde bulunmaları için uzmanlara çağrıda bulundu

Almanya’da 2022’de Salgınlarda Artış Kaydedildi

Almanya, salgınlarda ve bunlardan hasta olan kişilerde artış olduğunu bildirdi.

Utah’ta Kampilobakteriyoz Salgını

Salt Lake County'deki halk sağlığı yetkilileri çiğ, pastörize edilmemiş sütle ilişkili bir salgını araştırıyor.

Sığırlarda Gebelik Teşhisi

Ekonomik istikrar her sığır çiftliğinde kritik öneme sahiptir.

Bakteri Kültürleri: Çoklu İlaca Dirençli Gıda Kaynaklı Patojenleri Azaltabilir!

Araştırmacılar, antimikrobiyal direnç geliştiren gıda kaynaklı patojenlerin büyümesini azaltmak için koruyucu bakteri kültürlerinin potansiyelini araştırıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), İnsanlardaki Brucella Enfeksiyonlarının Daha Önce Düşünüldüğünden Dört Kat Daha Yüksek Olduğunu Tahmin Ediyor!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), insan brusellozunun küresel görülme sıklığının yılda 1,6-2,1 milyon yeni vaka olduğunu tahmin etmektedir; bu, öncekinden üç ila dört kat daha yüksektir.

Sütteki Bakterileri Gerçek Zamanlı Tespit Eden Yeni Sensör Teknolojisi!

Araştırmacılar, E. coli'nin gerçek zamanlı tespiti için yeni bir termal biyosensör geliştirdiler ve numune hazırlamadan sütteki patojeni tespit etme yeteneğini gösterdiler.

FAO, Gıda Kaynaklı Antimikrobiyal Direncin Ekonomik Sonuçlarını Ortaya Koyuyor!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), gıda kaynaklı antimikrobiyal direncin (AMR) neden olduğu yaklaşan ekonomik felakete ışık tutan bir makale yayınladı.

Perakende Gıda Hizmetlerinde Yüzeylerde Kalıcı Patojen Riskini Azaltmak İçin Mevcut Teknolojilerin Yeni Kullanımları

Kalıcı mikrobiyal patojenlerin bulunabileceği yüksek oranda temas edilen ve diğer çevresel yüzeyleri sterilize etmek ve dezenfekte etmek için sürekli bir yönteme olan ihtiyaç devam etmektedir.

HACCP Uygulaması İçin Kritik Sorular

Gıdanın, yalnızca tehlikelerden arınmış olduğunda tüketime uygun veya güvenli olduğu söylenir. Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) tabanlı Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması zorunlu bir gereklilik haline geldi; ancak...

Avrupa Tahıl Taneleri İçin Erken Mikotoksin Uyarı Sistemi Geliştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Wageningen Üniversitesi Gıda Güvenliği Araştırması geçtiğimiz günlerde Avrupa tahıl tanelerinde mikotoksinlerin varlığını tespit etmek için bir erken uyarı sistemi geliştirme hedefiyle dört yıllık bir proje başlattı...

İngiltere’de E.Coli O26 Enfeksiyonlarında Büyük Artış

Son on yılda bir E. coli türünde görülen artış, bilim adamlarını İngiltere’de halk sağlığına yönelik ortaya çıkan bir tehdit konusunda uyarmaya sevk etti.

Antibiyotik Alternatifi: Bugün İnekler, Yarın İnsanlar?

Antibiyotikler 20. yüzyılın "mucizevi ilacı"ydı, milyonlarca hastayı kurtardı ve hayatımıza fazladan yıllar ekledi. Ancak öldürdükleri bakteriler şimdi karşılık veriyor.

Çiğ Süt Güvenliği: Patolojik Bulgular ve Gıda Kaynaklı Hastalıklar!

Almanya'daki çiftliklerden alınan pastörize edilmemiş çiğ sütün test edilmesi sırasında Listeria ve E. coli bulundu.

AB 2021 Raporu: Gıdalardaki Pestisit Kalıntıları Genellikle Düşük ve Sabit Seviyelerde!

AB pazarındaki gıdaların çoğu, maksimum kalıntı seviyeleri (MRL'ler) olarak bilinen yasal olarak izin verilen eşik değerlerin altında pestisit kalıntıları içermektedir.

İneklerde Mastitis: Nedenleri, Belirtileri, Önlenmesi ve Tedavisi

Sığır mastitisi, fiziksel travma veya mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyonlar nedeniyle meme dokusunun kalıcı ve iltihaplı reaksiyonu ile karakterize bir durumdur.

Gıda alerjilerindeki artıştan antibiyotikler sorumlu olabilir mi?

Gıda alerjileri, 30 yılı aşkın bir süredir gelişmiş dünyada çarpıcı bir şekilde artmaktadır. Bu, gıda alerjileri ile gıda kontrol sistemleri arasında bir bağlantı bulduğunu düşünen Yale Üniversitesi'nden bir araştırma ekibine göre böyledir.

Süt Çiftliklerinde El Hijyeninin Önemi

Hastalık izinleri ve tatil günleri çiftçiler için kolay değildir, bu nedenle sağlıklı kalmak bir gerekliliktir.

Renk Değiştiren Gıdaların Bozulmasını Algılayan Sensör Geliştirilmesi

Araştırmacılar Taşınabilir Renk Değiştiren Gıda Bozulma Sensörü Geliştiriyor

AB Etilen Oksit İzleme Zorunluluğu Getirilmesini Tartışıyor

Son yıllarda etilen oksidin neden olduğu bir dizi geri çağırmanın ardından, Avrupa Komisyonu (AK) etilen oksidi pestisit olarak sınıflandırdı ve kimyasal zorunlu testlere tabi olacağını açıkladı.

SÜT ENDÜSTRİSİNDE HACCP UYGULAMASI

HACCP, gıda güvenliğinin ham madde üretiminden ve işlemesinden bitmiş ürünlerin üretimine, dağıtımına ve tüketimine kadar biyolojik, kimyasal, fiziksel tehlikelerin analizi ve kontrolü yoluyla...

Çalışmalara göre, Norveç’teki çiğ süt riski göz önüne serilmektedir

Yayınlanan üç çalışmada çiğ sütte bulunabilecek bazı patojenlerin prevalansı hakkında güncellenmiş rakamlar sağlandı.

SÜT ENDÜSTRİSİNDE HİJYENİN ÖNEMİ

Süt ürünlerinde kontaminasyon, hijyenik olmayan üretim ve depolama süreçleri, işleyiciler ve ekipman, çevre ve paketleme malzemeleri gibi...

Araştırmacılar E. Coli Tayininde Daha Hızlı Bir Yöntem Keşfettiler

Purdue Üniversitesi araştırma ekibi, kıymada bulunan Escherichia coli O157:H7'yi saptamak için zaman kazandıran yeni bir tahlil yöntemi geliştirdi.

AB denetmenleri, Türkiye’nin mikotoksinleri kontrol etme yaklaşımını sorguluyor

Foodsafetynews'in haberine göre Avrupa Komisyonu'nun sağlık ve güvenlik ajansı, Türkiye'de kuru incir ve antep fıstığındaki belirli mikotoksinlerle mücadeleye yönelik gönüllü yaklaşımların işe yaramamış gibi göründüğünü söylüyor.

Salgınlardan MDMA ve Kimyasallara: 2022’de Ne Oldu?

2020'den beri insanlara sadece koronavirüs, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması ve etilen oksit kontaminasyonu hakkında konuşuluyormuş gibi geliyor.

İklim Değişikliğinin Gıda Güvenliğine Etkisi

"İklim Değişikliği'nin ABD'de üretilen Mısırdaki Aflatoksin Varlığına etkisi" adlı çalışmaya ilişkin bir sunum yapıldı.

ABD Yeni Gıda Güvenliği Programını Başlattı

Üç ABD federal kuruluşu, FS4FS olarak da bilinen "Gıda Güvenliği için Gıda Güvenliği" Ortaklığını başlatmak üzere bir araya geliyor

Buğdaydaki Mikotoksinler: Avrupa’da Büyüyen Bir Gıda Güvenliği Tehdidi

Yapılan bir araştırmaya göre, Avrupa'da buğday, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olan zararlı mikotoksinlerin saldırısı altında

Novobiosin Antibiyotiği Nedir? Sütte Novobiosin Bulunabilir mi?

Albamisin veya katomisin olarak da bilinen Novobiocin, aktinomiset Streptomyces niveus tarafından üretilen bir aminokumarin antibiyotiktir.

Pirlimisin Antibiyotiği Nedir? Sütte Bulunabilir mi?

Pirlimisin, klindamisinin 5 üyeli halkasının yerini alan 6 üyeli bir halka ile klindamisinin bir türevidir.

Rifampisin Nedir? Sütte Rifampisin Bulunabilir mi?

Rifampisin; tüberküloz, Mycobacterium avium kompleksi, cüzzam ve Lejyoner hastalığı dahil olmak üzere çeşitli bakteriyel enfeksiyon türlerini tedavi etmek için kullanılan bir ansamisin antibiyotiktir

Rifamisin Grubu Antibiyotikler Nedir?

Rifamisinler, Amycolatopsis mediterranei olarak sınıflandırılan bir aktinomiset tarafından üretilen bir antibiyotik ailesidir

AB, DTÖ gıda güvenliği toplantısındaki konulara yoğun bir şekilde dahil oldu

Gıda güvenliği konulu son Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısında tartışılan yedi yeni ticaret konusu Avrupa Birliği'ni ilgilendiriyordu.

Dioksinler ve insan sağlığına etkileri

Dioksinler çevresel kirleticilerdir ve kalıcı organik kirleticiler olarak bilinen bir grup tehlikeli kimyasal olan bir gruba aittirler.

AB, Dioksinler ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifeniller İçin Maksimum Düzeyleri Değiştiriyor

Avrupa Komisyonu yakın zamanda, belirli gıdalardaki dioksinler ve dioksin benzeri poliklorlu bifenillere (PCB'ler) ilişkin düzenleme yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Gıda Güvenliği Değerlendirmesini Açıkladı

Gıda güvenliği, potansiyel Avrupa Birliği üyesi ülkelerle devam eden oturumların bir parçası olarak incelenen birçok alandan biridir.

ABD’de piyasa antibiyotiğin kötüye kullanımını durduramıyor

Süpermarketlerdeki süper böceklerle ilgili bir rapor, ABD'de piyasanın çoğunun özel etiketli et tedariklerinde antibiyotiğin kötüye kullanımını durdurmakta başarısız olduğunu tespit etti.

FSA araştırması, ekonomik endişelerin gıda güvenliği risklerini artırdığını ortaya koyuyor

Gıda Standartları Ajansı (FSA), bazı kişilerin ekonomik kaygılar ve artan enerji maliyetleri nedeniyle gıda güvenliği riski altında yaşadığını tespit etti.

Akrilamid: AB sınır koymaya hazırlanıyor

Akrilamid, birçok gıdada (bisküvi, ekmek ve cips gibi) şekerler ve amino asitler arasında meydana gelen reaksiyon nedeniyle pişirme sıcaklığı 120 °C'yi aştığında oluşur.

DSÖ, 2022-2030 Gıda Güvenliği için Küresel Stratejisini Başlattı

17 Ekim 2022'de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Haziran ayında kabul edilen 2022-2030 Gıda Güvenliği Küresel Stratejisini başlattı.

AB, tağşişle mücadele için orkinostaki katkı maddelerinin sınırını belirliyor

Avrupa Komisyonu, gıdada tağşişle mücadele etmek için ton balığındaki üç katkı maddesine maksimum seviyeler koydu.

Gıda Kaynaklı Hastalıklar Avustralya’ya Yılda Yaklaşık 2,5 milyar Dolara Mal Oluyor

Güncellenmiş tahminlere göre, gıda kaynaklı hastalıklar Avustralya'ya yıllık yaklaşık 2,5 milyar AUD'ye (Avustralya Doları) mal oluyor.