4 Koruyucu Yöntem

4 Koruyucu Yöntem ürünleri istenmeyen mikroorganizmaların gelişiminden korumak için bir Sacco laktik asit bakteri serisidir.

Sacco Diğer Pıhtılaştırıcılar

Microclerici mikrobiyal pıhtılaştırıcı, iyi kontrollü bir proteoliz ve iyi lezzet elde etmek için taze, vejetaryen peynirlerin üretimi gibi hassas durumlarda kullanılabilir.

Sacco Laktaz

Laktaz, memelilerin yaşamının ilk evrelerinde üretilen doğal bir enzimdir.

Sacco Mayalar

Mayalar, süt ve süt endüstrisindeki belirli gıda ürünlerinin üretimi için kritik bir mikroorganizma grubudur.

Sacco Özel Küfler

Küfler, peynirlerin ve spesifik estetik ve organoleptik özelliklere sahip diğer gıda ürünlerinin (mavi peynirler ve bloomy rind peynirler gibi) üretimi için temel bileşenlerdir.

Tamamlayıcı ürünler

Lizozim, peynirde şişme, yarılma ve çatlaklara neden olabilen Clostridia'nın büyümesinden peyniri koruyan, yumurta beyazından elde edilen doğal bir enzimdir. (E 1105)

Maya (Rennet) ve Pıhtılaştırıcılar

Clerici sıvı peynir mayası, geviş getiren hayvanların (buzağı, manda, kuzu ve keçi) şırdanlarından ekstrakte edilen ve sıvı forma dönüştürülen tamamen doğal hayvan bazlı bir üründür. 

Gıda Endüstrisi için Probiyotikler

Probiyotik bakteriler (Yunanca pro-bios, "yaşamı desteklemek"), bağırsağın kolonizasyonundan başlayarak tüm insan vücuduna fayda sağlayabilen belirli bir canlı kültür grubudur.

Starter (Başlangıç) Kültürleri

Canlı kültürler (daha özel olarak "laktik asit bakterileri" olarak anılır), sütte ve türevlerinde bulunan şeker olan laktozu parçalamak ve onu laktik aside dönüştürmek için katabolik bir süreç (fermantasyon) kullanan mikroorganizmalardır.