İlaç Kalıntı Arınma Süresi Nedir?

Antibiyotikler, tarım ilaçları veya pestisitler; hayvan sağlığına, tarım ürünlerine zarar veren ve önemli oranda verim kaybına yol açan bakteriler, zararlı ve yabancı otları kontrol etmek ve bunların ürünlere, hayvanlara vermiş olduğu zararları önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Balda Antibiyotik ve Pestisit Kalıntısı

Bal gibi arı ürünleri gıda ve ilaç olarak yaygın olarak tüketilmektedir ve kontaminasyonları ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilir.

Nitrofuranlar Nelerdir?

Nitrofuranlar, geniş bir antimikrobiyal spektruma sahip sentetik kemoterapötik ajanlardır.

Nitrofurazon Nedir?

Nitrofurazon, nitrofuran sınıfına ait antimikrobiyal bir organik bileşiktir. En yaygın şekilde topikal antibiyotik merhem olarak kullanılır.

Klorotalonil Nedir?

Klorotalonil, esas olarak geniş spektrumlu, sistemik olmayan bir fungisit olarak kullanılan, ayrıca ahşap koruyucu, pestisit, akarisit, küf, bakteri ve yosun kontrolü sağlayan organik bir bileşiktir.

Klorpirifos Nedir?

Klorpirifos (CPS); ekinlerde, hayvanlarda ve binalarda ve diğer ortamlarda böcekler ve solucanlar da dahil olmak üzere bir dizi haşereyi öldürmek için kullanılan bir organofosfatlı pestisittir.

Tiabendazol Nedir?

Tiabendazol, "antihelmintik" veya solucan önleyici bir ilaçtır. Solucanların vücutta büyümesini veya çoğalmasını engeller.

Organofosfor Bileşikleri Nelerdir?

Organofosfor bileşikleri fosfor içeren organik bileşiklerdir. Çevrede kalıcı olan klorlu hidrokarbonlara alternatif olarak öncelikle haşere kontrolünde kullanılırlar.

Sütteki Pestisit Kalıntıları ve Sığır Yem Arasındaki İlişkisi

Bu yazıda, süt sığırlarına verilen yem maddelerinin pestisit kirlenmesi ile inek sütündeki pestisit kalıntıları arasındaki ilişkiyi araştırılmaktadır.

Aminoglikozit Grubu Antibiyotikler Nelerdir?

Aminoglikozitler, bakteri hücresinin dış zarında çatlaklar oluşturarak hareket eden güçlü bakterisidal antibiyotiklerdir