Antibiyotikler, yaşamları boyunca mikroorganizmalar veya daha yüksek bitkiler ve hayvanlar tarafından üretilen metabolit sınıfı ajanlardır. Anti-patojen veya diğer aktivitelere sahiptirler ve hücre gelişimine müdahale edebilirler. Birçok antibiyotik grubu olup bunlardan kanatlı hayvanlarda sık kullanılan Kinolon geniş bir anti bakteriyel spektruma sahiptir.

Hemen hemen tüm antibiyotikler, özellikle karaciğer ve böbrek fonksiyon bozukluğu olan kişilerde organlara zarar verme olasılığına sahiptir. Uzun süre çok miktarda antibiyotiğe maruz kalınırsa, kolaylıkla karaciğer fonksiyonlarına ve böbrek yetmezliğine yol açabilir. Hamile veya emziren kadınlarda belirli antibiyotiklerin kullanımı teratojeniktir ve bu da fetüsün veya bebeklerin büyümesini ve gelişimini etkileyebilir. Antibiyotikler uzun süre fazla miktarlarda kullanılırsa, bakterilerin ilaç direncine ve bazı dirençli enfeksiyonlara neden olabilirler.

İyi bir gıda güvenliği programı için gıda ürünlerinde antibiyotik takibi yapılması hem insan sağlığı hem de
ekonomik nedenlerden kaynaklı önemlidir.

Türkiye’de insanların protein talebinin karşılanmasında en çok kullanılan gıda ürünlerinden biri yumurtadır. Hem fiyatlarının diğer proteinli gıdalardan daha uygun olması hem de erisilebilirliğinin daha fazla olması yumurta talebini arttırmaktadır. Diğer yandan yumurta kullanan diğer gıda fabrikaları da (mayonez için, fırın ürünleri için, vb.) kaliteli yumurtaya erişimini arttırmak için hormon ve antibiyotik barındırmayan yumurtayı tercih etmektedir. Bu minvalde kümes hayvanlarında sık antibiyotik kullanımı yumurta kalitesini önemli ölçüde etkileyecektir. Kümes hayvanlarında antibiyotikler etkili bir şekilde parçalanmazsa sonuç olarak piyasaya sürülen yumurtalardaki antibiyotik kalıntılarının sıklıkla tespit edilmesine neden olacaktır.

Normalde kararında yumurta tüketmek eğer bir insanın yumurta alerjisi ve yumurtaya bağlı diğer rahatsızlık verici reaksiyonları yoksa insan vücuduna zarar vermez. Bununla birlikte, uzun süre antibiyotik kalıntısı içeren yumurtaların tüketilmesi, tüketicilerin antibiyotikleri görünmez bir şekilde almasına ve vücuttaki patojenik bakterilerin antibiyotik direncinin artmasına neden olur.

Antibiyotik kullanımı, süt ve süt ürünleri endüstrisine büyük ekonomik faydalar sağladı, ancak kümes hayvanları ürünlerindeki antibiyotik kalıntılarının neden olduğu gıda güvenliği sorunları hala devam etmekte ve insan sağlığını doğrudan tehdit etmektedir. Yumurtadaki antibiyotik kalıntıları temel olarak tavuk yeminde yanlış antibiyotik kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu tür yumurtaların uzun süreli tüketimi insan vücuduna büyük zararlar verecektir.

Günümüzde laboratuvar bazlı yumurta test süreci uzun ve bu testlerin maliyeti yüksektir. Bu yüzden hızlı ve doğru test yöntemlerini bulmak çok önemlidir. Tam da bu noktada Bioeasy yumurtalardaki antibiyotik kalıntılarının hızlı tespiti için üreticilere hızlı test kitleri sağlamaktadır. Test sonuçları Türkiye ve AB standartlarına uygun olup Bioeasy hızlı test kitleri yumurtada antibiyotiklerin tespiti için iyi bir ön tarama alternatifidir.

Yumurtalarda Antibiyotik Testleri İçin En Çok Kullanılan Ürünler Nelerdir?

1. Bioeasy Quinolon antibiyotiklerinin tespiti için hızlı test kiti,

2. Bioeasy 3in1 BST (Beta-Laktam, Tetrasiklin, Sülfonamid) antibiyotiklerinin tespiti için hızlı test kiti,

3. Bioeasy Florfenikol antibiyotiğinin tespiti için hızlı test kitidir.

!!!Türkiye’de özellikle Yumurta sektöründe en çok tercih edilen Bioeasy test ürünleri 3in1 BST ve
Quinolon (kinolon) hızlı test kitleridir.!!!