Tilosin, veteriner hekimlikte kullanılan makrolid antibiyotik ve bakteriyostatik yem katkı maddesidir. Gram pozitif organizmalara karşı geniş bir aktivite spektrumuna ve sınırlı bir Gram negatif organizma aralığına sahiptir. Streptomyces fradiae’nin fermantasyonunun doğal bir ürünü olarak bulunur.

Tilosin, veterinerlik tıbbında çok çeşitli türlerde bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır ve yüksek bir güvenlik payına sahiptir. Ayrıca bazı türlerde büyümeyi hızlandırıcı olarak ve evcil hayvanlarda kolit tedavisi için kullanılmaktadır.

Tilosin Antibiyotiğinin Spektrumu

Tylosin, Staphylococcus, Streptococcus, Corynebacterium ve Erysipelothrix dahil olmak üzere Gram pozitif bakterilere karşı geniş bir aktivite spektrumuna sahiptir. Çok daha dar bir Gram-negatif aktivite spektrumuna sahiptir, ancak Campylobacter coli ve bazı spiroketlere karşı aktif olduğu gösterilmiştir. Ayrıca hem memeli hem de kuş konaklarından izole edilen Mycoplasma türlerine karşı son derece aktif olduğu gösterilmiştir. Aşağıdakiler, tıbbi açıdan önemli birkaç patojen için duyarlılık verilerini göstermektedir:

Mycoplasma bovis: 0,06 – 4 μg/ml
Staphylococcus aureus: 0,5 – >128 μg/ml

Tilosin Antibiyotiğinin Kullanımı

Tylosin, dünya çapında çeşitli farklı hastalıkları tedavi etmek için kullanılmıştır. Genel olarak, tylosin ilaca duyarlı organizmaların neden olduğu enfeksiyonların tedavisi için ruhsatlandırılmıştır, ancak aynı zamanda küçük hayvanlarda kolit tedavisi olarak, gıda üreten hayvanlarda bir büyüme destekleyicisi olarak ve beyaz yüzlü köpeklerin göz çevresinde epifora azaltmanın bir yolu olarak kullanılmıştır.

Tylosin ile potansiyel olarak tedavi edilebilecek bakteriyel enfeksiyonların örnekleri arasında sığırlarda solunum yolu enfeksiyonları, metritis ve akut mastitis; koyun ve keçilerde mastitis; domuzlarda enterit, pnömoni, erizipel ve enfeksiyöz artrit; ve küçük hayvanlarda yumuşak doku enfeksiyonlar vardır. Tylosin, yukarıda sıralanan durumlar için teoride uygun bir terapötik seçim olsa da, spesifik bir enfeksiyonu tedavi etmek için başka birçok antibiyotik tercih edilebilir ve tilosin ilk tercih olmayacaktır. Ayrıca insan tüketimi için yetiştirilen çeşitli kara ve su hayvanları için bir büyüme destekleyicisi olarak kullanılır.

Sütte Azami Tilosin Kalıntısı Ne Olmalıdır?

Tilosin, sığırlara uygulanan ve bu yolla insan kullanımına sunulan süte geçebilen bir antibiyotiktir. Bu yüzden belli bir İKAS ve Maksimum Kalıntı Seviyesi (MRL) belirlenmiştir. Buna göre Tilosin tedavisi uygulanan sığırlar 28 güne kesime yollanamaz ve bu hayvanlardan elde edilen süt 4 gün (8 sağım) boyunca insan kullanımına sunulamaz. Tilosin için sütte MRL değerleri aşağıda verilen gibidir.

Ülke/BölgeSütte MRL Değeri
AB / Türkiye50 PPB
ABD50 PPB
Çin100 PPB
Tilosin Test Kitini Buradan İnceleyebilirsiniz