Sacco Laktaz

Laktaz, memelilerin yaşamının ilk evrelerinde üretilen doğal bir enzimdir.

Starter (Başlangıç) Kültürleri

Canlı kültürler (daha özel olarak "laktik asit bakterileri" olarak anılır), sütte ve türevlerinde bulunan şeker olan laktozu parçalamak ve onu laktik aside dönüştürmek için katabolik bir süreç (fermantasyon) kullanan mikroorganizmalardır.