Yazılar

Novobiosin Antibiyotiği Nedir? Sütte Novobiosin Bulunabilir mi?

Albamisin veya katomisin olarak da bilinen Novobiocin, aktinomiset Streptomyces niveus tarafından üretilen bir aminokumarin antibiyotiktir.

Rifampisin Nedir? Sütte Rifampisin Bulunabilir mi?

Rifampisin; tüberküloz, Mycobacterium avium kompleksi, cüzzam ve Lejyoner hastalığı dahil olmak üzere çeşitli bakteriyel enfeksiyon türlerini tedavi etmek için kullanılan bir ansamisin antibiyotiktir

Rifamisin Grubu Antibiyotikler Nedir?

Rifamisinler, Amycolatopsis mediterranei olarak sınıflandırılan bir aktinomiset tarafından üretilen bir antibiyotik ailesidir

Monensin Nedir? Sütte Bulunur mu?

Monensin, hayvanlarda kullanılan ve Streptomyces cinnamonensis'ten izole edilen bir polieter antibiyotiktir.

Sefalosporin Grubu Antibiyotikler Nelerdir?

Sefalosporinler, gram-pozitif ve gram-negatif bakterilere karşı kapsama spektrumlarına ve keşfedilme zamanlarına göre beş nesil olarak gruplandırılmış antibiyotiklerdir.

Sefaleksin Nedir?

Sefaleksin, bazı bakteriyel enfeksiyonları tedavi edebilen birinci kuşak sefarosporin sınıfında yer alan beta laktam antibiyotiktir.

Streptomisin Nedir?

Streptomisin; tüberküloz, mikobakteriyum avium kompleksi, kalp kapağı iltihaplanması, brusella, burkholderia enfeksiyonu, veba, tularemi ve sıçan ısırığı ateşi gibi bir dizi bakteriyel enfeksiyonu tedavi etmek için kullanılan bir antibiyotiktir.

İlaç Kalıntı Arınma Süresi Nedir?

Antibiyotikler, tarım ilaçları veya pestisitler; hayvan sağlığına, tarım ürünlerine zarar veren ve önemli oranda verim kaybına yol açan bakteriler, zararlı ve yabancı otları kontrol etmek ve bunların ürünlere, hayvanlara vermiş olduğu zararları önlemek amacıyla kullanılmaktadır.

Ceftiofur Nedir? Sütte Varlığı Nasıl Tespit Edilir?

Ceftiofur, 1987'de keşfedilen, veteriner tıbbında kullanım için lisanslı üçüncü nesil bir sefalosporin tipinde antibiyotiktir.

Sülfonamid Nedir?

Sülfonamidler, gram-pozitif ve gram-negatif organizmalara karşı geniş yelpazede antimikrobiyal aktiviteye sahip bakteriyostatik ajanlardır