Kanamisin, aminoglikozit antibiyotikler olarak bilinen ilaç sınıfına aittir. Bakterileri öldürerek veya büyümelerini önleyerek çalışır. Bununla birlikte, bu antibiyotik soğuk algınlığı, grip veya diğer virüs enfeksiyonlarında işe yaramaz. Kanamisin, Streptomyces kanamyceticus bakterisinden izole edilir ve en yaygın kullanılan şekli kanamisin sülfattır.

Kanamisin enjeksiyonu genellikle diğer ilaçların çalışmayabileceği ciddi bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılır. Bununla birlikte, işitme duyunuza, denge duyunuza ve böbreklere zarar vermek gibi bazı ciddi yan etkilere de neden olabilir. Bu yan etkilerin yaşlı hastalarda ve yeni doğan bebeklerde ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olabilir.

Kanamisin Antibiyotiğinin Spektrumu ve Yan Etkileri

Kanamisin, aşağıdaki patojenlerin bir veya daha fazlasının neden olduğu bakteriyel enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde kullanılır: E. coli, Proteus türleri (hem indol pozitif hem de indol negatif), Enterobacter aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Serratia marcescens ve Acinetobacter türleri, neden olan organizmanın bilinmediği ciddi enfeksiyon vakalarında, duyarlılık testinin sonuçları alınmadan önce penisilin veya sefalosporin tipi bir ilaçla birlikte Kanamisin enjeksiyonu yapılabilir.

Ciddi yan etkiler arasında kulak çınlaması veya işitme kaybı, böbreklerde toksisite ve ilaca karşı alerjik reaksiyonlar yer alır.

Diğer yan etkiler şunlardır:

Gastrointestinal etkiler:

Bulantı, kusma, ishal

Kas-iskelet sistemi etkileri:

miyastenia gravis
nörolojik etkiler

Baş ağrısı
paresteziler
Bulanık görüş
nöromüsküler blokaj
metabolik etkiler

Malabsorpsiyon sendromu

Hayvanlarda Kanamisin Antibiyotiğinin Kullanımı

Geniş spektrumlu bir aminoglikozit antibiyotik olarak kanamisin, veteriner tıbbında pnömoni, mastitis ve ishal tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu antibiyotik, antimikrobiyal etkisini gram-negatif bakterilerin ribozomal RNA’sına müdahale ederek gösterir. Bununla birlikte, kanamisin, hayvanlarda alerjik reaksiyonlar, ototoksisite, nefrotoksisite, hematopoietik sistem toksisitesi ve nöromüsküler blokaj gibi çeşitli yan etkilere neden olabilir. Yanlış antibiyotik kullanımı hayvansal kaynaklı gıdalarda kalıntı riskine neden olabilir ve bu da gıda güvenliği endişelerine neden olabilir.

Sütte Kanamisin Kalıntısı

Kanamisin yeterli dozun üstünde veya yanlış uygulandığı taktirde hayvanlardan elde edilen süte karışabilir. Bu yüzden, Kanamisin uygulanan sığırlar 80 gün boyunca kesime yollanmamalıdır ve bu sığırların sütleri 3 gün (6 sağım) boyunca insan kullanımına sunulmamalıdır. Bu tür durumlar için sütte Maksimum Kalıntı Seviyesi (MRL) seviyesi tespit edilmiştir ve bu sınır bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir.

Ülke/BölgeMaksimum Kalıntı Seviyesi (MRL – PPB)
Avrupa Birliği / Türkiye150 PPB
ABDKanamisin, FDA tarafından hayvan kullanımı için onaylanmamıştır.
Çin150 PPB
Kanamisin Test Kitini Buradan İnceleyebilirsiniz