Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gıda kaynaklı hastalıkların küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerdeki ekonomik etkilerine ilişkin güncel bir tahminde bulunmaları için uzmanlara çağrıda bulundu. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2024’tür.

Özellikle, DSÖ mevcut ekonomik sağlık değerleme uygulamaları ile bunların düşük ve orta gelirli ülkelerde kullanımı ve tüm ülkelerde tıbbi tedavi maliyet verilerinin araştırılması konusunda tavsiye aramaktadır.

DSÖ; küresel, bölgesel ve ulusal düzeylerde gıda kaynaklı hastalıklardan kaynaklanan hastalık, ölüm ve sakatlığa bağlı yaşam yılı (DALY) kaybı vakalarını göz önünde bulundurarak, gıda kaynaklı hastalıkların halk sağlığı üzerine bindirdiği yüke ilişkin küresel tahminleri güncellemek için aktif olarak çalışmaktadır. DSÖ teknik danışma grubu, Gıda Kaynaklı Hastalık Yükü Epidemiyoloji Referans Grubu (FERG), 2021-2025 yılları için, DSÖ’ye tahmin sürecinde yardımcı olmaktadır.

2015 yılında gıda kaynaklı hastalıkların küresel yüküne ilişkin ilk DSÖ tahminlerinin ardından, Dünya Bankası 2019 yılında Güvenli Gıda Zorunluluğu: Düşük ve Orta Gelirli Ülkelerde İlerlemenin Hızlandırılması başlıklı bir rapor yayınladı. FERG tavsiyelerine yanıt olarak Dünya Bankası ve DSÖ, güncellenmiş DSÖ küresel gıda kaynaklı hastalık yükü tahminlerine dayanarak gıda kaynaklı hastalıkların ekonomik etkisine ilişkin tahminler geliştirmek üzere birlikte çalışmaya karar verdi. Yeni ekonomik tahminler ulusal, bölgesel ve küresel olacaktır.

2019 Dünya Bankası yayını, gıda kaynaklı hastalıkların ekonomik etkisine ilişkin tahmininde yalnızca üretkenlik kaybına yer verdi. Dünya Bankası ve DSÖ, gıda kaynaklı hastalıkların ekonomik etkisine ilişkin daha kapsamlı bir ölçüm kullanmanın fizibilitesini araştırmakla ilgileniyor. Dünya Bankası ve DSÖ, alternatif ekonomik önlemlerin uygulanabilirliği konusunda 2024’ün başlarında uzmanlarla bir toplantı yapacak. Herhangi bir önlemin sağlam ekonomik teoriyle tutarlı olması ve küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde uygulanması mümkün olmalıdır. Toplantı sanal ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantının amacı, 2025 yılında sunulması planlanan güncellenmiş küresel yük tahminlerine dayanarak gıda kaynaklı hastalıkların ekonomik yükünün ölçülmesine yönelik olası metodolojileri tartışmaktır.

DSÖ, gıda kaynaklı hastalıkların ekonomik yükünü küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde tahmin etmek için Dünya Bankası ve DSÖ’ye uygulanabilir ve uygun metodoloji konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere çevrimiçi bir çağrıya katılacak uzmanlar arıyor. DSÖ, sağlık ekonomisinde, özellikle de sağlık sonuçlarının ekonomik değerlemesinde uzmanlığa sahip uzmanlar arıyor. DSÖ, hem parasal sağlık değerlemesi konusunda teorik bilgiye ve uygulama bilgisine sahip uzmanlarla hem de düşük ve orta gelirli ülkelerde tedavi maliyeti verilerinin mevcudiyeti konusunda pratik bilgiye sahip uzmanlarla ilgilenmektedir.