Sacco LPRA ve LRB Koruyucu Kültürler (LYOFAST&CRYOFAST)

KORUYUCU KÜLTÜRLERİN

ANTAGONİST ETKİSİ : LPR A / LR B

• LPR A (plantarum ve rhamnosus birlikte) kirleticileri(küf, maya ve bakteriler) çok geniş bir yelpazede heterojen kaplamaktadır, LRB ise %100 rhamnosus’dur eğer yoğurt için sadece tatlı bir lezzet, yumuşak ve kremsi bir yapı istiyorsanız daha uygundur.

• LPR A’da L.rhamnosus ve L.plantaum oranı %50 rhamnosus ve %50 plantarum’dur.

• Koruyucu kültürler küf, maya ve bakterilerin gelişimini hücre duvarı üzerinde direkt etki ederek gösterir.

• Etkilenen bakteriler Rhamnocina (lb. rhamnosus): Küf ve maya , gram positif, eterofermentatif bakterilere karşı. Planticina (lb. Plantarum): psikrotrofik, clostridium.

• Uygulama oranı temel olarak üretime ve istenilen raf ömrüne bağlıdır, 100 l’de 1-2 doz olabilir.

• Koruyucu kültürler starter Kültürlerin gelişimini her hangi bir şekilde engellemez.

• Koruyucu kültürlerinin büyümesi için optimum koşullar LPR A, LR B ya da BG 112

mezofilik koşullarda büyür(25-40°C) , pH 5.3 – 6.3

• CFU standartları açısından maksimum koruma elde etmek için fermantasyonun başlangıcında ve sonunda L.rhamnosus ve / veya L.plantarum sayısı Kontaminasyonun başlangıcıyla ilişkilidir

UYGULAMA ALANLARI

• Olgunlaşma içinde toplanmış olan süt

• Tank içinde toplanmış olan süt

• Fermente süt

• Yoğun Süt

• Nem oranı yüksek peynir

• Yüksek bir pH değerinde peynir

• Taze Lor(for stretching)

• Yumuşak Kremsi Peynir (Quark)

• Besi yerinde ve uzun süre olgunlaşmada bekleyen peynir

• Mozzarella için Salamura

OLGUNLAŞMA ETKİLERİ

• Aroma geliştirme

• Amino peptidaz oluşturma

• Besi yeri olgunlaştırmada bekleyen peynirde proteoliz

• Uzun olgunlaştırma süreci peynirlerde proteoliz

• Kahverengileşme oluş sıklığının azaltılması

• Şeker fermantasyonu

• Sert peynirde ve uzun süre olgunlaşmada bekleyen peynirde renk gelişimin azaltılması

• Komtaminasyona karşı aktif koruma

• Sindirim aygıtının bağırsak duvarının kolonizasyonu

LYOFAST LPR A

Açıklama: Lyofast LPRA özel olarak seçilmiş Lactobacillus rhamnosus ve Lactobacillus plantarum soylarından oluşur. Lyofast LPRA istenmeyen bakteri, küf ve mayaları engelleyici bir koruyucu kültürdür. LPRA fermente süt ürünlerinde olduğu gibi eşdeğer probiyotik ürünlerinde uygulanabilir. Ayrıca, Lyofast LPRA da farmasötik amaçla kullanılabilir. Yavaş sitrat fermantasyonundan koruyucu kültür zayıf bir asitler ve aroma geliştirir.

Uygulama: Aseptik Koşullar altında işlenilen süte doğrudan kültür tozu serpilerek kültür hafif karıştırma ile iyi bir şekilde dağıtılması sağlanır. Koruyu kültür aşağıdaki gibi uygulanır;

Ürün Doz/100 Ürün Doz/100 1
Taze Peynir 1,0 – 2,5 Yumuşak Peynir 0,5 – 2,0
Yarı-sert Peynir 0,5 – 2,0 Sert Peynir 0,5 – 2,0
Fermente Süt, Mezofilik 1,0 – 3,0 Fermente Süt, Termofilik long set 0,5 – 1,0
Fermente Süt, termofilik short set 1,0 – 3,0

Kültür Bilgisi: Probiyotik uygulama için inokülasyon kılavuzu: 1 doz 1011 CFU ve 100 l süt’de aşılanır. 1 doz yaklaşık olarak 106 CFU / ml süt verir.

Büyüme için optimum sıcaklık 25-45 Co

Asit töleransı +++

Adhezyon testi ++

Safta töleransı +++

Saklama: Açılmamış paketlerde -18 °C veya altında tutulmalıdır.

Paketleme: Dondurulup kurutulmuş kültür su ve hava geçirmez, alüminyum ambalajlarda paketlenmiştir.

Lyofast LPR A’nın 10UC ve 50 UC tipleri mevcuttur.

Raf Ömrü: -18 °C derece ve altında muhafazada raf ömrü 18 aydır. Bu raf ömrü sürecine 30 °C altındaki sıcaklıklarda 14 güne kadar olan sevkiyatlar da dahildir.

Ağır Metal Özellikleri:

Pb (lead)

< 1 ppm

Hg (mercury)

<0.03 ppm

Cd (cadmium)

<0.1 ppm

Mikrobiyolojik spesifikasyon:

Bacillus cereus

<100CFU/g

Method: Sacco M10 (1)

Coagulase positive staphylococci*

<10CFU/g

Method: SaccoM11(2)

Enterobacteriaceae

<10CFU/g

Method: Sacco M2 (3)

Escherichia coli

<1 CFU/g

Method: Sacco M27 (4)

Listeria monocytogenes*

Rastlanmadı

in25g

Method: Sacco M13 (5)

Küf ve Maya

<10 CFU/g

Method: Sacco M3 (6)

Salmonella spp*

Rastlanmadı

in25g

Method: Sacco M12 (7)

Düzenli bir şekilde analiz edilmiştir. Tüm analitik yöntemler talep üzerine sağlanmaktadır. (1)1 SO 7932; (2) ISO 6888-1-2; (3) ISO 215281-2; (4) IS011866-1-2/1DF 170-1-2; (5) I SO 11290-1-2; (6) ISO 6611/IDF 94; (7) ISO 6785/1 DF 93;

GDO: Avrupa Direktifi 90/220 / EEC sayılı kararları doğrultusunda mikrobiyal suşlar genetik uyarınca (GDO) modifiye edilmemiştir. Suşlar doğal kaynaklardan izole edilmektedir. Üründe kullanılan hammaddelerde Yönetmelik (EC) No 1829/2003 ve (EC) 1830/2003 uyarınca GDO yoktur. Talep üzerine Beyan edilmiştir.

Alarjen: Kullanılan hammaddeler, genellikle süt esaslı terkip maddelerinine dayanmaktadır.

Güvenlik Bilgisi: Mevcut Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna www.saccosrl.it‘den ulaşabilirsiniz.

Sertifika: Mevcut Lot numarasıyla analiz sertifikası mevcuttur, ayrıca isteyiniz.

Helal Onayı: Ürünün Helal belgesi mevcuttur. Ayrıca isteyiniz.

Servis: Rehberlik ve talimatlar için Kültür almış olduğunuz bayi ile temasa geçiniz. Ek paket boyutları talep etme hakkında bilgiler destek üzerine mevcuttur.