Yeni araştırmalar, tüketiciler COVID-19 sonrası gıda ürünlerinden giderek daha fazla şeffaflık talep ettikçe, küresel gıda izlenebilirlik pazarı için güçlü bir büyüme dönemi öngörüyor.

Emergen Research tarafından yapılan son analize göre, küresel gıda izlenebilirlik pazar büyüklüğü 2020’de 4,54 Milyar Dolara ulaştı ve 2028 yılına kadar 9,75 milyar Dolara yükselmesi bekleniyor.

Gelirdeki bu büyümenin, gıda işlemenin her aşaması için gerekli dokümantasyonu ve takibi belirlemeye yönelik gıda izlenebilirlik sistemlerine yönelik artan talepten kaynaklanması bekleniyor. Tarım-gıda sektöründe önemli araçlara olan talebin artması, ürün akışını analiz etmek, izlemek ve yönetmek için çok faydalı bir aracın varlığını bizlere gösteriyor.

Gıda güvenliği endişeleri, özellikle son yıllarda gıda ve yenilebilir ürünlerin kalite ve güvenliğini yöneten standartların, düzenlemelerin ve katı şartların bulunmadığı bazı ülkelerde önemli bir mesele haline gelmiştir. Bu, birçok gıda üreticisine ve operatörüne ve hatta distribütöre, bazı ülkelerde tedarik zinciri boyunca belirli normları takip etme konusunda bir dereceye kadar hoşgörü gösterilmesini sağladı.

Bununla birlikte, Emergen Research, COVID-19 pandemisi sonrasında önemli sayıda tüketicinin ne yedikleri ve kimin tükettikleri ile temas halinde olduğu konusunda bir miktar korkuya kapıldığı teorisini ortaya attı.

Bu, marka değerini desteklemek, tüketici güvenini ve gelirleri artırmak için ek güvenlik önlemleri uygulayan şirket sayısındaki artışta önemli bir rol oynuyor. Bu da, doğru önlemleri uygulayan, güven inşa eden ve gıda ürünlerinin daha iyi izlenebilirliğini sağlayan belirli tedarik zincirlerine olan talepte önemli bir fazlalaşma sağlıyor.

Sonuç olarak, küresel gıda izlenebilirlik pazarının yüzde 10,2’lik bir Yıllık Birleşik Büyüme Oranı kaydetmesi bekleniyor ve gelirin 2020’de 4,54 Milyar Dolardan 2028’de 9,75 Milyar Dolara çıkması bekleniyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT) ve blok zinciri, soğuk zincirde kalite kontrolünün yanı sıra gıda ürünü izlemeyi geliştirmeye yardımcı olan yeni teknoloji, izlenebilirlik pazarındaki büyümeye yardımcı oldu. Tüketiciler ürünlerinden giderek daha fazla şeffaflık ve izlenebilirlik talep ettikçe, gıda endüstrisinin bu sektörü tek yöne gidecek gibi görünüyor.