Neomisin, gram negatif aerobik basillere ve direncin henüz ortaya çıkmadığı bazı anaerobik basillere karşı bakterisidal aktivite gösteren bir aminoglikozit antibiyotiktir. Genellikle gram pozitif basillere ve anaerobik gram negatif basillere karşı etkili değildir. Neomisin, kremler, merhemler ve göz damlaları dahil olmak üzere oral ve topikal formülasyonlar halinde kullanılır. Neomisin, glikozidik bağlarla bağlanmış iki veya daha fazla amino şeker içeren aminoglikozit antibiyotik sınıfına aittir.

Neomisin, 1949 yılında mikrobiyolog Selman Waksman ve öğrencisi Hubert Lechevalier tarafından Rutgers Üniversitesi’nde keşfedilmiştir. Streptomyces fradiae bakterisi tarafından doğal olarak üretilir. Sentezi, sabit veya örtülü aerobik koşullarda belirli besin şartları gerekir. Bileşik daha sonra bakteriden izole edilir ve saflaştırılır.

Neomisin Antibiyotiğinin Tıbbi Kullanımı

Neomisin, bağırsak yolundaki bakterileri öldürerek, amonyak seviyelerini düşük tutar ve özellikle gastrointestinal cerrahi öncesi hepatik ensefalopatiyi önler. Waksman ve Lechevalier başlangıçta neomisin’in streptomisine dirençli bakterilere ve ayrıca tüberkülozun etken maddesi olan Mycobacterium tuberculosis’e karşı aktif olduğunu belirtmişlerdir. Neomisin ayrıca ince bağırsakta aşırı bakteri üremesini tedavi etmek için kullanılmıştır. Neomisin, diğer aminoglikozitlerle karşılaştırıldığında bile aşırı derecede nefrotoksik (böbrek fonksiyonuna zarar veren) olduğundan enjeksiyon yoluyla uygulanmaz. Bunun tek istisnası bazı aşılarda koruyucu olarak ufak dozlarda kullanılmasıdır.

Neomisinin Etki Spektrumu ve Yan Etkileri

Diğer aminoglikozitlere benzer şekilde neomisin, gram-negatif bakterilere karşı mükemmel aktiviteye sahiptir ve gram-pozitif bakterilere karşı kısmen etkilidir. İnsanlar için nispeten toksiktir ve alerjik reaksiyonlar yaygın bir yan etki olarak belirtilmiştir (bakınız: aşırı duyarlılık). Aşağıda, tıbbi açıdan önemli birkaç gram-negatif bakteri için minimum inhibitör konsantrasyon (MIC) duyarlılık .seviyesi verilmiştir.

Enterobacter cloacae: >16 μg/ml
Escherichia coli: 1 μg/ml
Proteus vulgaris: 0.25 μg/ml

2005-06’da Neomisin, alerjen testi sonuçlarında (%10.0) en yaygın beşinci alerjen olmuştur. Aynı zamanda bilinen bir GABA gama-Aminobütirik asit antagonistidir ve nöbetler ile psikozdan sorumlu olabilir. Diğer aminoglikozitler gibi, neomisinin de ototoksik olduğu, az sayıda hastada kulak çınlamasına, işitme kaybına ve vestibüler sorunlara neden olduğu ortaya konmuştur. Halihazırda kulak çınlaması veya sensörinöral işitme kaybı olan hastalara, bu ilacı almadan önce riskler ve yan etkiler hakkında bir sağlık uzmanıyla konuşmaları tavsiye edilir.

Hayvanlarda Neomisin Kullanımı

Neomisin, protein sentezini ve bakterilerin büyümesini baskılayarak bakteri hücrelerini hızlı bir şekilde öldürmesini sağlar. Ağızdan alındığında emilmediği için bağırsak bakteriyel enfeksiyonlarına karşı en etkilidir. Bu, ilacın lokalize bir etkiye sahip olmasına neden olur. Benzer şekilde, Neomisin’in topikal formülasyonu emilmez, bu da onu bakterilerin neden olduğu lokalize cilt enfeksiyonlarının tedavisi için ideal hale getirir.

Sığırlarda (dana buzağıları hariç), domuz, koyun ve keçilerde neomisin sülfata duyarlı Escherichia coli’nin neden olduğu kolibasillozun (bakteriyel enterit) tedavisi ve kontrolü için kullanılırken, büyüyen hindilerde ise neomisin sülfata duyarlı Escherichia coli organizmaları ile ilişkili ölümlerin kontrolü için kullanılır.

Neomisin, pnömoni veya kan dolaşımı veya kemik enfeksiyonları gibi sistemik bakteriyel enfeksiyonlara karşı etkili değildir.

Süt ve Yumurtada Neomisin Antibiyotiği Kalıntısı

Neomisin, normal şartlar altında süt ve yumurta gibi, hayvanlar tarafından üretilen besin kaynaklarında görülmemelidir çünkü İlaç Kalıntı Arınma Süresi (İKAS) “0” gündür. Bu kontaminasyonun temel sebebi ilgili hayvanlara tavsiye edilen değerin üzerinde antibiyotik verilmesidir. Bu durumlar için süt ve yumurtada belirli bir antiyotik maksimum kalıntı seviyesi (MRL) belirlenmiştir.

Bölge / ÜlkeSütte MRL SınırıYumurtada MRL Sınırı
Türkiye / Avrupa Birliği1500 PPB500 PPB
ABD150 PPB500 PPB
Çin1500 PPB500 PPB