Economist Impact’in Küresel Gıda Güvenliği Endeksi 2021 sonuçları açıklandı ve rapora göre İrlanda 1. sırayı alırken Avusturya ve Birleşik Krallık tarafından takip edildi. Rapora göre, gıda güvenliği açısından en iyi durumda olan 10 ülkenin 7 tanesi Avrupa Kıtası’nda, 2’si Kuzey Amerika Kıtası’nda yer alırken; Japonya Asya Kıtası’nı ilk 10’a taşımıştır.

Küresel Gıda Güvenliği Endeksi, bir ülkenin tüketicilerin kalori ve beslenme ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşılayabildiğini ve ayrıca siyasi istikrar, iklim riskleri ve tarımsal altyapı gibi diğer faktörlerin etkisini hesaba katmaktadır. Endeks, 113 ülkede faktörlerin gıda güvenliği üzerindeki çeşitli etkilerine bakmaktadır; Bu faktörlerden bazıları satın alınabilirlik, bulunabilirlik, kalite, güvenlik, doğal kaynaklar ve dayanıklılıktır.

Salgının yanı sıra uluslararası anlaşmazlıklar ve iklim değişkenliği nedeniyle, son iki yılda nerdeyse tüm ülkelerdeki puanlar düştü.

İrlanda 84.0 puanla birinci olurken, Avusturya 81,3 puanla İrlanda’nın ardından ikinci oldu. İngiltere 81.0 puanla üçüncü sırada yer aldı. Endeksteki ilk on ülke çoğunlukla Avrupa ülkeleri ve alttaki on ülke ise Haiti, Yemen ve Suriye hariç, çoğunlukla Sahra Altı ülkeleridir.

Endeks ayrıca çocuklarda açlık ve büyüme geriliğinin gıda kalitesi ve güvenliğine bağlı olduğunu gösteriyor. Protein ve mikro besinlerden yoksun, içme suyuna erişimin sınırlı olduğu beslenme tarzlarına sahip ülkeler Endekste daha kötü puan almıştır.

Endeksteki ülkelerin son kıstası da gıda maliyetidir, çünkü gıda maliyetini azaltabilen ülkelerin İrlanda gibi daha yüksek bir Endeks sıralamasına sahip olma olasılığı daha yüksektir. Endeksteki en kötü performans gösteren ülkelerden bazıları olan Venezuela ve Burundi gibi ülkeler, gıda maliyetlerinin yükselmesini engelleyememiştir.

Türkiye’nin Gıda Güvenlik Endeksi Skoru

Satın Alma GücüGıdaya ErişimKalite ve GüvenlikUlusal KaynaklarGenel Skor
67.661.675.856.465.1