İmidakloprid, böceklerin merkezi sinir sistemi üzerinde etkili olan neonikotinoidler adı verilen bir kimyasallar sınıfına ait sistemik bir insektisittir. Bu kimyasal, böcek sinir sisteminde uyaranların iletilmesine müdahale ederek çalışır. Spesifik olarak, nikotinerjik nöronal yolun tıkanmasına neden olur. İmidakloprid, nikotinik asetilkolin reseptörlerini bloke ederek, asetilkolinin sinirler arasında impuls iletmesini önleyerek böceğin felce uğramasına ve nihayetinde ölümüne neden olur.

Not: İmidakloprid, böcek nöron reseptörlerine memeli nöron reseptörlerinden çok daha güçlü bağlandığı için, bu insektisit böcekler için memelilerden daha toksiktir.

İmidakloprid Kullanım Alanları

– Tarımda haşere kontrolü öncelikli kullanım alanıdır.

-Termit hasarını önlemek için temellere uygulanır.

-Bahçeler ve çimler için haşere kontrolünde kullanılır.

– Evcil hayvanlarda Pire kontrolü tedavisinde yararlanılır.

-Ağaçların sıkıcı böceklerden korunmasında kullanılır.

-Bazı kereste ürünlerinin koruyucu muamelesi olarak yer alır.

Sütte İmidakloprid Kalıntısı ve Azami Kalıntı Seviyesi

İmidakloprid, süte direkt yollarla geçemez çünkü ineklere direkt olarak uygulanmaz ancak süt ineklerine verilen yemlerde kullanıldığı için bu yolla önce ineğe, daha sonra da süte geçebilir. Bu durumda süt kullanıma sunulmadan önce kalıntı testi yapılmalıdır.

İmidakloprid kullanımı AB tarafından yasaklanmıştır ve bu yüzden sütte imidakloprid bulunamaz.