Levamizol, parazitik solucan enfeksiyonlarını, özellikle askariazis ve kancalı kurt enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Levamizol başlangıçta hem insanlarda hem de hayvanlarda solucan istilasını tedavi etmek için bir antelmintik olarak kullanılmıştır. Levamizol, parazit solucan kaslarının sürekli uyarılmasına neden olarak felce yol açan bir nikotinik asetilkolin reseptör agonisti olarak çalışır. Halen levamizol kullanımına izin verilen ülkelerde, anthelmintik tedavi için önerilen doz, ciddi bir kancalı kurt enfeksiyonu için gerekirse 7 gün sonra tekrarlanan doz ile tek dozdur.

Mevcut ticari müstahzarların çoğu; sığır, domuz ve koyunlarda kurt giderici olarak veteriner kullanımı için tasarlanmıştır. Bununla birlikte levamizol, yakın zamanda, tropikal tatlı su balıklarında Camallanus adlı yuvarlak solucan istilası için etkili bir tedavi olarak akvaryumcular arasında önem kazanmıştır.

Levamizolün Diğer Kullanımları

Sırasıyla 1999 ve 2003 yıllarında ABD ve Kanada’da piyasadan çekildikten sonra, levamizol kolon kanserini tedavi etmek için florourasil ile kombinasyon halinde test edilmiştir. Klinik çalışmalardan elde edilen bulgular, kolon kanserli hastalara fayda sağlamak için florourasil tedavisine eklenmesini desteklemiştir. Lösemik hücre hattı çalışmalarının bazılarında hem levamizol hem de tetramizol benzer etki göstermiştir.

Levamizol, cilt enfeksiyonları, cüzzam, siğiller, liken planus ve aftöz ülserler dahil olmak üzere çeşitli dermatolojik durumları tedavi etmek için kullanılmaktadır.

Sütte levamizol Kalıntısı

Sığır, koyun ve kanatlılarda iç parazitlerin mücadelesi ve kontrolünde kullanılır. Levamizol, aşağıdaki parazitler ile mücadelede başarı ile kullanılır.

Sığırlarda: Gastrointestinal nematodlar: Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp.,
Oesaphagostomum sp., Nematodirus sp., Strogyloides sp., Bunostomum sp., Trichuris sp., Toxacara sp., Neoascaris sp.
Akciğer kılkurtları: Dictyocaulus viviparus.

Koyun: Gastrointestinal nematodlar: Ostertagia sp., Haemonchus sp., Trichostrongylus sp., Cooperia sp.,
Oesaphagostomum sp., Nematodirus sp., Strogyloides sp., Chabertia sp., Trichuris sp. Akciğer kılkurtları: Dictyocaulus
filaria, Prostostrongylus rufescens.

Kanatlılarda: Heterakis galinarium, Syngamus trachea, Oxyspirura mansoni, Capilaria spp., amidostomum spp., Ascaridia
spp.

Sığırlarda ve koyunlarda kullanılan levamizol, daha sonra süte geçer ve sütte levamizol kalıntısı oluşur.

Sütte Levamizol Regülasyonu

Levamizolün sütte bulunması tüm dünyada yasaklanmıştır. Bu yüzden levamizol, süt veren ineklerde uygulanmaz

İKAS: Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra eti için yetiştirilen sığırlar 14 gün, koyunlar 21 gün, kanatlılar 7 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. İnsan tüketimi için süt elde edilen sağmal inek ve koyunlara uygulanmaz. İnsan tüketimi için yumurta elde edilen kanatlılara uygulanmaz.