Albendazol, antelmintik veya solucan önleyici bir ilaçtır. Yumurtadan yeni çıkmış böcek larvalarının (solucanlar) vücudunuzda büyümesini veya çoğalmasını engeller. Albendazolum olarak da bilinen albendazol, çeşitli parazitik solucan istilalarının tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Diğer hastalıkların yanı sıra giardiasis, trichuriasis, filariasis, nörosistiserkoz, hidatik hastalık, kıl kurdu hastalığı ve askariazis için yararlıdır. Albendazol, hayvanlarda da sığır tenyası ve köpek tenyası gibi solucanların neden olduğu belirli enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır.

Albendazol 1975’te keşfedilmiştir ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Gerekli İlaçlar Listesi’nde yer almaktadır.

Albendazolun Yan Etkileri Nelerdir?

Albendazolün en yaygın yan etkileri, insanların %10’undan fazlasının yaşadığı baş ağrısı ve anormal karaciğer fonksiyonudur. Özellikle kist hidatik tedavisi alan hastaların %16’sında karaciğer enzimlerinde yükselme meydana gelir ve tedavi sona erdiğinde kaybolur. İnsanların tahminen %1-10’u karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma, baş dönmesi veya baş dönmesi, kafa içi basınç artışı, meningeal belirtiler, geçici saç dökülmesi ve ateş yaşar. Baş ağrısı, mide bulantısı ve kusmanın, akut iltihaplanmaya neden olan sisticerci’nin (tenya larvaları) ani yok edilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. İnsanların %1’den daha azında döküntü ve kurdeşen gibi aşırı duyarlılık reaksiyonları, agranülositoz ve granülositopeni gibi lökopeni (beyaz kan hücresi seviyelerinde düşüş), trombositopeni (düşük trombosit sayısı), pansitopeni (beyaz kan hücrelerinde, kırmızı kan hücrelerinde düşüş ve trombositler), hepatit, akut karaciğer yetmezliği, akut böbrek hasarı, geri dönüşü olmayan kemik iliği baskılanması ve aplastik anemi görülebilir.

Sığırlarda Kullanımı ve Sütte Albendazol Kalıntısı

Albendazol, sığır ve koyunların mide, bağırsak, akciğer kıl kurtları ve şeritleri ile ergin karaciğer kelebeklerinin (Fasciola) tedavisinde antihelmintik olarak kullanılır. Bu kullanım sırasında yapılacak yanlışlar veya İlaç Kalıntı Arınma Süresi’nin beklenmemesi sonucu Albendazol kalıntısı insan tüketimine sunulan et ve süt ürünlerine geçebilmektedir. Bu yüzden albendazol tedavisi bittikten sonra tedavi uygulanan hayvan 14 gün kesime yollanmamalıdır ve bu hayvandan elde edilen süt 3 gün süreyle insan tüketimine sunulmamalıdır.

Ülke / BölgeSütte MRL Değeri
Avrupa Birliği / Türkiye100 PPB
ABD100 PPB
Çin100 PPB