Tarladan Sofraya Stratejisi; gıda sistemlerini adil, sağlıklı ve çevre dostu hale getirmeyi amaçlayan Avrupa Yeşil Anlaşması’nın merkezinde yer almaktadır.

Sürdürülebilir olmayan gıda sistemleri COVID-19 pandemisi gibi krizlere karşı dayanıklı olamaz. Bugün küresel Sera Gazı emisyonlarının yaklaşık üçte birini oluşturan, büyük miktarlarda doğal kaynak tüketen, biyolojik çeşitlilik kaybına ve (hem yetersiz hem de aşırı beslenme nedeniyle) olumsuz sağlık etkilerine neden olan, başta birincil üreticiler olmak üzere tüm aktörler için adil ekonomik getiriler ve geçim kaynakları üretemeyen gıda sistemlerimizi yeniden tasarlamamız gerekiyor.

Gıda sistemlerimizi sürdürülebilir bir yola sokmak, gıda değer zincirindeki operatörler için yeni fırsatlar da getiriyor. Yeni teknolojiler ve bilimsel keşifler, artan kamu bilinci ve sürdürülebilir gıda talebi ile birleştiğinde tüm paydaşlara fayda sağlayacaktır.

Tarladan Sofraya Stratejisi’nin Amaçları Nelerdir?

  • Nötr veya pozitif bir çevresel etkiye sahip olmak,
  • İklim değişikliğini azaltmaya ve etkilerine uyum sağlamaya yardımcı olmak,
  • Biyolojik çeşitlilik kaybını tersine çevirmek,
  • Herkesin yeterli, güvenli, besleyici, sürdürülebilir gıdaya erişimini sağlayarak gıda güvenliğini, beslenmeyi ve halk sağlığını sağlamak,
  • Daha adil ekonomik getiriler üretirken, AB tedarik sektörünün rekabet gücünü artırmak, adil ticareti teşvik etmek ve gıdanın satın alınabilirliğini korumak.

Strateji, adil bir geçişi desteklemek için temel araçlar olarak ortak tarım ve balıkçılık politikaları ile hem düzenleyici hem de düzenleyici olmayan girişimleri ortaya koymaktadır.

Stratejinin uygulanmasını ve sürdürülebilir gıda politikasının geliştirilmesini desteklemek için sürdürülebilir gıda sistemleri için bir yasal çerçeve önerisi sunulacaktır. COVID-19 pandemisinden öğrendiklerini değerlendiren Komisyon, gıda arzı ve gıda güvenliğini sağlamak için bir acil durum planı da geliştirecek. AB, ticaret politikaları ve uluslararası işbirliği araçları aracılığıyla sürdürülebilir tarım-gıda sistemlerine küresel geçişi destekleyecektir.

Adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemine geçişi sağlamak ve hızlandırmak için danışmanlık hizmetleri, finansal araçlar ve aynı zamanda araştırma ve inovasyon; gerilimleri çözmeye, çözümler geliştirmeye ve test etmeye, engellerin üstesinden gelmeye ve yeni pazar fırsatlarını ortaya çıkarmaya yardımcı olabilecek araçlardır.