AB kısa süre önce, sağlık ve çevre standartlarının tarım ve gıda ürünleri ithalatına uygulanması konusunda kanıt sunma yeterliliğini sonlandırdı. Nihai rapor, ithal edilen tüm tarım ve tarımsal gıda ürünlerinin, hayvan refahı standartları ve üretim yöntemleri gibi AB sağlık ve çevre standartlarına tabi tutulmasının gerekçesini ve yasallığını değerlendirmektedir. Rapor ayrıca, AB’nin Dünya Ticaret Örgütü (WTO) yönergelerine uyarken sağlık ve çevre standartlarını nasıl daha tutarlı bir şekilde uygulayabileceğini de keşfedecektir.

AB, Yeşil Anlaşma’nın Çiftlikten Sofraya Stratejisi doğrultusunda, gıda sistemlerinin çevresel sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla sağlık ve çevre standartlarını tüm ithalatlara uygulamayı düşünüyor. Ancak, AB’nin çevre ve sağlık standartlarını tüm tarım-gıda ve tarımsal ithalatlara uygulama olasılığı, tedarik zincirini kısıtlayabilir ve maliyetleri artırabilir. ABD Et İhracatı Federasyonu gibi küresel paydaşlar, olası sonuçlarla ilgili endişelerini dile getirmektedirler.

Et üretimi ve tedarik zincirinde çalışan kişileri temsil eden kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan USMEF, küresel gıda sürdürülebilirliği hedefini desteklerken, AB’nin önerdiği çözümün bu hedefe katkıda bulunacağına kesinlikle katılmadığını ifade etti. UMSEF, hareketin Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu olup olmayacağına dair şüphelerini aktardı, hareketin küresel gıda tedarik zinciri ve gıda maliyetleri üzerindeki olası olumsuz etkilerini açıkladı ve ABD’nin çiftlik hayvanlarının refahı ve gıda sürdürülebilirliği konusundaki düzenlemelerinin yeterliliğini savundu.

Nihai AB raporu, gıda güvenliği ve sürdürülebilirliği ile ilgili olduğu için gelecekteki tarım ve gıda ticareti politikasını konusunda bilgilendirici olmayı amaçlamaktadır; raporun kendisinin mevzuat üzerinde herhangi bir doğrudan etkisi olmayacaktır. Avrupa Komisyonu’nun 2022’nin ikinci çeyreği içinde raporu kabul etmesi planlanıyor.