Genel Bakış

Dünya Genelindeki İnsanlar İçin Güvenli Gıda

Sınırların ve Engellerin Ötesinde İşbirliği

Dünyanın önde gelen tüketim malları üreten şirketleri olarak, herkes için güvenli gıda sağlamaya yardımcı olmak için sınırlar ötesinde işbirliği yapıyoruz. Küresel Gıda Güvenliği Girişimi (GFSI; Koalisyon), 37 üye perakendeci ve üretici ile işletmeler için gıda güvenliği standartlarını denetlemek üzere genişletilmiş bir gıda güvenliği topluluğunu bir araya getiren ve Dünya genelindeki insanlar için güvenli gıdaya erişim sağlamaya yardımcı olan Tüketici Ürünleri Forumu’nun (CGF) bir Eylem Koalisyonudur.

Dünya çapında tahminen 600 milyon insan – neredeyse her 10 kişiden biri – her yıl kontamine gıdaları yedikten sonra hastalanmaktadır ve gıda güvenliğine ilişkin endişeler COVID-19 pandemisi sürecinde daha da artmıştır. Bunun üstesinden gelmek için Koalisyon üyeleri, tedarik zincirlerinde ve faaliyet gösterdikleri pazarlarda gıda güvenliği sistemlerinin karşılaştığı zorlukları ele alıyor ve gıda güvenliği çıtasının küresel olarak yükseltilmesine yardımcı oluyor.

Herkesin güvenli ve besleyici gıdaya erişme hakkı vardır, bu nedenle GFSI’nin çalışmaları dünya genelindeki her topluluk için kritik öneme sahiptir. Güvenli gıdaya ulaşmaya yardımcı olmak için dünyanın en büyük ağlarından biri olarak, gıda güvenliğini herkesin işi haline getirmeye kararlıyız.

Gıda Güvenliği Sistemlerinin Güçlendirilmesi ve Uyumlulaştırılması

GFSI, gıda güvenliği yolculuğunda endüstriyi destekleme konusunda yirmi yıllık bir deneyime sahiptir. Bugün, bir Eylem Koalisyonu olarak GFSI, dünya çapında gıda güvenliği yönetim sistemlerinde işbirliği içinde sürekli iyileştirme sağlamak için gıda endüstrisinin kilit aktörlerini bir araya getirmeye devam ediyor. Hedefimiz, gıda güvenliği sistemlerini güçlendirmek ve uyumlu hale getirmek, böylece büyüyen, küresel nüfusu besleyebilmek ve tüketici dünyanın neresinde olursa olsun gıdayı güvenli bir şekilde sunabilecek pazarlar geliştirebilmektir.

Çalışmalarımızı kıyaslama ve uyumlulaştırma, geliştirme ve kamu-özel sektör ortaklıklarına odaklayarak, vizyonumuzu aşağıdaki seçeneklerin olduğu bir Dünya olarak belirtebiliriz:

  • Tüketiciler, günlük olarak satın aldıkları gıdaların ailelerini beslemek ve beslemek için güvenli olduğuna güvenebilirler;

  • Yemeğin tarladan sofraya uzanması sürecinin her adımında yer alan herkes, gıdanın bütünlüğünü ve güvenliğini koruma konusundaki sorumluluklarının bilincindedir;

  • Dünya çapındaki şirketler ve hükümetler, güvenli bir küresel gıda tedariği için birlikte çalışmak üzere farklılıkları bir kenara bırakmaktadır;

  • Küçük ve yerel üreticiler ile gıda tesisleri, ürünlerinin uluslararası güvenlik standartlarını karşılamasını sağlayarak işlerini büyütebilir;

  • Gıda güvenliği müfettişleri tutarlı ve genişletilmiş bağımsızlığa, becerilere ve tarafsızlığa sahip hale gelecektir;

  • Gıda güvenliği konusunda kontrol ve güvence sağlayan birçok sistem, süreç verimlidir. Bu sayede birbirini gereksiz yere tekrarlamaz.

Bu vizyonun, dünyanın gıda arzına olan talebin artmaya devam ettiği ve tüketicilerin satın aldıkları yiyecekler hakkında daha fazla bilgi, daha fazla seçenek ve daha fazla özgünlük talep ettiği bir dönemde; tedarik zinciri boyunca tüketiciler ve paydaşlar arasında bir güven inşa edeceğine inanıyoruz.

En İyiye Giden Yolda Yarışmacı Olmak

Birçok şirket ve kuruluş, güvenli gıda sağlama hedefini paylaşırken, GFSI’nin odak noktası, Dünya çapında; gıda perakendecileri ve üreticileri, tedarikçileri, tarım endüstrisi, akademisyenler, hükümetler ve diğer pek çok paydaş dahil olmak üzere, bunu başarmak için çok kritik olan kapsamlı işbirliğini ve diyalogları mümkün kılmaktır.

Koalisyonun eylemlerinin temelinde, GFSI tarafından tanınan belgelendirme ve denetim sonuçlarında şeffaflığı ve güveni geliştirmek amacıyla GFSI ekosisteminin gözetiminde bir iyileştirme öneren “En Üst Düzeye Çıkma Çerçevesi” bulunmaktadır. Ek olarak, GFSI, gıda güvenliğinin “nasıl”ından değil, “ne”sinden sorumlu bir kıyaslama ve uyumlulaştırma kuruluşu olarak temel amacına sadık kalmaya çalışmaktadır.

Kapsamlı istişarelere dayalı olarak stratejimizin bu şekilde tanımlanması, bir Koalisyon Tüzüğü tarafından desteklenmektedir ve üyelerimizin, yaptığımız işte şeffaflığı sağlamak için çiftlikten sofraya kadar geniş ölçekte ve GFSI Topluluğu içindeki diğer kilit paydaşlarla işbirliği yapmalarına ve elde ettiğimiz sonuçlara olan güveninin artmasına yardımcı olacaktır.

Temel olarak, gıda güvenliği sertifika programlarını uyumlu hale getiriyor ve iyileştirmelere öncülük ediyoruz; küresel gıda tedarik zinciri genelinde gıda güvenliği fırsatları oluşturmak; hükümetler, gıda güvenliği düzenleyicileri, devletlerarası da dahil olmak üzere kamu-özel sektör ortaklıkları için bir platform sağlıyoruz. Ayrıca, gıda güvenliğini ilerletmek için varolan ağımız dahilinde en iyi uygulamalı bilgi paylaşımını sağlamak için çalışıyoruz.