Nitrofuranlar, geniş bir antimikrobiyal spektruma sahip sentetik kemoterapötik ajanlardır. Salmonella, Giardia spp, trichomonads, amebae ve bazı koksidiyal türler dahil olmak üzere hem gram pozitif hem de gram negatif bakterilere karşı aktiftirler. Nitrofuranlar, karbonhidrat metabolizmasına dahil olanlar da dahil olmak üzere bir dizi mikrobiyal enzim sistemini inhibe ediyor gibi görünmektedir ve ayrıca translasyonun başlamasını da bloke etmektedirler.

Birincil etkileri bakteriyostatiktir, ancak yüksek dozlarda aynı zamanda bakterisidaldırlar. Yani, düşük dozda bakterileri öldürmeden sadece çoğalmasını engellerken, yüksek dozlarda bakteri öldürücü etkiye sahiptirler. Dirençli mutantlar nadirdir ve klinik direnç yavaş yavaş ortaya çıkar.

Nitrofuranların Özellikleri

Suda çok az çözünürlüğü nedeniyle nitrofuranlar ya da topikal olarak kullanılır. Hiçbir nitrofuran sistemik olarak etkili değildir. Aşırı nitrofuran türevleri dozlarında görülen toksik belirtiler arasında CNS tutulumu (uyarma, titreme, konvülsiyonlar, periferik nörit), mide – bağırsak rahatsızlıkları, zayıf kilo alımı ve spermatogenez depresyonu yer alır. Çeşitli aşırı duyarlılık reaksiyonları da görülebilir. Bazı nitrofuranlar kanserojendir ve kullanımları şüphelidir.

Antibakteriyel Nitrofuran Çeşitleri

-Difurazon (Nitrovin olarak da bilinir): Hayvan yemlerinde kullanılan bir antibakteriyel büyüme destekleyicisidir.

-Furazolidon

-Nifurfolin

-Nifuroksazid

-Nifurkinazol

-Nifurtoinol

-Nifurzid

-Nitrofural: Nitrofurazon olarak da bilinir.

-Nitrofurantoin: İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır.

Antimikrobiyal Nitrofuran Çeşitleri

-Furaltadon: Antiprotozoaldır.

-Furazidin: Antibakteriyel ve antiprotozoaldır.

-Furylfuramide: Eskiden kullanılan bir gıda koruyucusudur.

-Nifuratel: Antiprotozoal ve antifungaldır.

-Nifurtimox: Antiprotozoaldır.