ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), önemli mama tedarikçilerinin de dahil olduğu ve bazılarının tesislerinde üretimi durdurduğu, Cronobacter sakazakii ile kontamine olmuş bebek maması tedarik krizine ilişkin incelemesini tamamladı. Rapor; FDA’nın Gıda ve İlaçlar Komiseri Robert M. Califf’in belirttiğine göre,  ajansın şimdiden uygulamaya başladığını belirttiği bir programın, halk sağlığını ilgilendiren bir acil durum sırasında, ajansın daha hızlı yanıt vermesine olanak sağlayacak önemli bulguları ve önerileri detaylandırıyor.

Rapor, bebek maması krizi sırasında meydana gelen olaylarla doğrudan ilgili olan 60’tan fazla FDA personeli ve lideriyle yapılan 40’tan fazla görüşmeden toplanan bilgilerin sonucudur. Rapor, yanıtın ajansın yetki alanına giren yönlerine odaklanıyor ve sınırlı sayıda mevcut bebek maması üreticisi, içerik tedarik zincirindeki zayıf halkalar ve ürün dağıtımının yetersiz kontrolü gibi dış faktörleri dikkate almıyor.

Rapor, iyileştirmelere en çok ihtiyaç duyulan ve özel tavsiyelerin sunulduğu beş ana alanı vurgulamaktadır:

  1. Tüm sorumlu paydaşlara gerçek zamanlı olarak veri erişimine ve veri alışverişine izin veren modern bilgi teknolojisi
  2. FDA’nın görevlerini yerine getirmek için yeterli personel, eğitim, ekipman ve düzenleyici makamlar
  3. Aynı anda meydana gelen birden fazla halk sağlığı acil durumunu ele alabilen güncellenmiş acil durum müdahale sistemleri
  4. Cronobacter, yaygınlığı ve doğal yaşam alanı hakkında artan bilimsel anlayış ve yeni bilgilerin uygun kontrol önlemleri ve gözetimine nasıl dönüştürülebileceği
  5. Bebek maması endüstrisinin, önleyici kontrollerinin, gıda güvenliği kültürünün ve olaylara yanıt verme hazırlığının değerlendirilmesi.

Abbott Nutrition’ın Sturgis tesisi tarafından üretilen mamanın geri çağrılması ve üretiminin durdurulmasının bebek maması tedarik krizine büyük katkısı olmasına rağmen, rapor için yapılan görüşmeler, meydana gelen olayları açıklayabilecek tek bir eylem olmadığını ortaya koydu. Dahası, halk sağlığı sorunlarını yeterince öngörmek ve ele almak için gerekli olan uzmanlık ve araçlara sürekli modernizasyon ve yatırım ihtiyacını gösteren sistemik güvenlik açıklarının bir birleşimini tanımlar.

Bebek maması tedarik krizi; gıda güvenliği olaylarına bilimsel, klinik, beslenme, analitik ve denetimsel uzmanlığı içeren yasal süreçler; tedarik zinciri ve politika konuları; ve bu tür çok disiplinli çalışmaları desteklemek için entegre, çok disiplinli bir yaklaşım ihtiyacının altını çizdi. Rapor ayrıca FDA’nın belirli yetki ve kaynaklara sahip olmadığı ve kurumun işgücünü desteklemek için güvence altına alması gereken bazı alanları da tanımlıyor.

Mevcut rapora ek olarak, Dr. Califf FDA’nın Gıda Programının yapısı, işlevi, finansmanı ve liderliği hakkında -Reagan-Udall Vakfı tarafından desteklenen ve harici bir grup tarafından yürütülmekte olan- daha geniş ve daha kapsamlı bir değerlendirme talep etti. Reagan-Udall değerlendirmesi halen devam etse de Dr. Califf, ajansın yakın zamanda yayınlanan rapora göre sistemsel değişiklikleri en kısa sürede yapacağını ve FDA’nın ajansın acil müdahale yapısını güçlendirme gibi iyileştirmeleri şimdiden uygulamaya başladığını; aynı zamanda, halkın gıda ürünleriyle ilgili endişelerini bildirmek için FDA ile iletişim kurma yollarını düzene sokmak; ve bebek maması üretimini, dağıtımını ve satın alımını izlemek için gelişmiş bir veri sistemi kuracağını söyledi.

Dr. Califf ayrıca, FDA’nın “birçok şirketi müdahale etmeden ‘doğru olanı yapmaya’ zorlamak” konusunda çok az yetkisi olduğundan ve bebek maması tedarik zincirinin esnekliğinin artacağından bahsederken, endüstri paydaşlarını ABD gıda tedarik zincirini güçlendirmede üzerlerine düşeni yapmaya çağırıyor. Dahası, Dr. Califf, üreticilerin daha fazla çeşitlendirilmesine, yeni üretim tesislerine yatırım yapılmasına ve bebek maması üreticilerinin FDA’nın kalite ve güvenlik standartlarına tutarlı ve sürekli olarak bağlı kalma taahhüdüne güveniyor. Savunmasız tüketiciler için gıda güvenliğini ve güvenliğini güçlendirmede FDA’yı nasıl destekleyeceğini öğrenmek için endüstriyi raporun tamamını okumaya çağırıyor.