Merhaba

Gıda arzındaki kıtlıkların yanı sıra, pandemi döneminde gıda güvenliği endişeleri de arttı. Güvenli gıda üretimi, gıda hatlarında çalışan bireylerin işlerini iyi yapmalarını gerektirir. Dr. Acheson, “İşçi kıtlığı, gıda güvenliği riskini artırabilecek deneyimsiz geçici işçilere daha fazla güvenmeye zorladı” diyor. “Yeni işçiler neyi bilmediklerini bilmiyorlar. Dikkatsiz olmaları en büyük sorun değildir, ancak deneyimli bir çalışan, doğru görünmeyen veya hissettirmeyen bir şeyi görebilir ve onu amirinin dikkatine sunabilir, oysa yeni bir çalışan bunu görmeyebilir.”

Bir gıda üretim tesisindeki uygun sanitasyon, gıda güvenliğinden de ayrılmaz bir role sahiptir. Dr. Acheson, “Sıklıkla sanitasyonla ilgili zorluklar yaşanıyor çünkü bu çok zor bir iş” diyor. “İşçi sıkıntısı olduğunda ilk kısılan şeylerden biri temizliktir.” Örneğin, temizlik için harcanan süre kısaltılabilir veya temizlikler arasında daha fazla gün olabilir.

Bu doğrultuda, Grote, yeni çalışanların sürekli olarak bir fabrikada geçiş yapmasıyla iş güvenliği ve sanitasyon standartlarının risk altında olduğunu söylüyor. “Eğitim ve bazı durumlarda yeniden eğitim daha büyük önem taşıyor” diyor. “Robotik kullanımının arttırılması, genel olarak daha sterilize işleme koşullarına neden olabilir.”

Kıtlıklar, umutsuz önlemlerin alınmasına neden olabilir. Dr. Acheson, “Bir müşterinin isteklerini karşılayamazsanız, malzemeleri daha düşük kaliteli malzemelerle değiştirmek veya aynı görünen ama aynı olmayan bir şey gibi kısayollar kullanmak cazip gelebilir” diyor. “Bu, herhangi bir zarar verme düşüncesi olmadan yapılabilir, ancak gerçekleşebilir.”

Schwartz, 2020 ve 2021’de yerinde yapılan ve yerinde denetimlerde bir düşüş ve sanal denetimlerde bir artış gördü, bu durum 2022’ye kadar devam edebilir. “Bu, bir denetimin kalitesi ve toplanan bilgiler hakkında endişelere yol açabilir” derken “Üreticiler sadece size göstermek istediklerini gösterebilirler.” diye de ekliyor.

YİYECEK VE İÇECEK SEKTÖRLERİNE ETKİSİ

Pandemi sırasında yaşanan gıda tedarik zinciri krizi, artan fiyatlar, artan gıda talebi ve gerekli temel kalemler için envanter eksikliği de dahil olmak üzere çok sayıda sorunu ön plana çıkardı. “E-ticaret yavaşlamayacak; endüstrinin tamamı yüksek kaliteli, birlikte çalışabilen, standartlaştırılmış verilere bağlı olan daha fazla güvenlik ve rahatlığı destekleyen teknoloji, temassız alışveriş ve teslimat seçeneklerini içeren bir hale dönüşmeye zorlanmış durumda.” diye yorumlarda bulunuyor Perakende market topluluk katılımı kıdemli direktörü Liz Sertl. Ewing Township ise, New Jersey’deki GS1 “ABD’de Bilgi standartları organizasyonu”, GS1 Standartlarının benimsenmesi ve uygulanması yoluyla tedarik zinciri sorunlarını çözmek için endüstri topluluklarını bir araya getirir.

New York, Ithaca’daki Cornell Üniversitesi’nde kıdemli öğretim görevlisi ve uygulamalı ekonomi ve yönetim/gıda endüstrisi yönetimi direktörü Daniel Hooker, COVID-19 nedeniyle düşük hızlı markaların ve ürünlerin daha yüksek hızlı ürünlere odaklanmak için durdurulduğunu söylüyor. “Bu kısa vadeli olacak ve ardından eski düzen geri dönecek” diyor. Buna ek olarak, daha büyük ve finansal olarak daha istikrarlı perakendecilerin ve üreticilerin gelişmesini ve büyümesini, potansiyel olarak daha küçük oyuncuları sıkıştırmasını bekliyor.

Grote, restoranlarda geleneksel yemek yeme talebinin daha az olmasını beklerken, hazır yemek talebi artmaya devam edebilir. Ayrıca fiyatlarda bir artış, ürünlerde azalma, gıdaları daha uzun süre taze tutmak için kullanılan koruyucularda artış ve otomasyona doğru devam eden bir hareket öngörüyor.

BAZI SEKTÖRLERDE GERÇEKLEŞEN DAHA BÜYÜK ETKİLER

Et endüstrisi ve ürün sektörleri pandemiden en büyük kesintileri yaşadı. Drees, “Sığır ve domuz kesimi için uzun tedarik zincirlerinin çalışması daha uzun sürüyor” diyor. “Azalan sürülerden kurtulmak yıllar alabilir. Ürün hasadı için işçi eksikliği, bazı ekinlerin tarlalarda çürümesine neden oldu.”

Dr. Acheson, et ve kümes hayvanı endüstrilerinin, pandeminin başlarında, el emeğine daha fazla bağımlı oldukları için ağır darbe aldığını söylüyor. “Bu üretim tesisleri, insanların bir işleme hattında yakın mesafede çalışması için bilinçli olarak tasarlandı; insanlar bu şekilde çok verimli çalışabilirler.” Bu, COVID-19 nedeniyle bazı et ve kümes hayvanı fabrikalarının kapanmasına yol açtı – diğer tüm tedarikçilerden daha fazla – ve işgücü kıtlığı birçok büyük üretici için büyük bir zorluk olmaya devam ediyor.

Bu arada, donmuş gıdalar gibi daha uzun raf ömrü olan ürünler, büyük olasılıkla bozulabilir gıdalardan daha uzun süre saklanabildikleri için daha popüler hale geldi. Hooker, bu eğilimin yakın vadede devam etmesini ve büyümesini bekliyor.

Pandemi ayrıca daha fazla insanın evde yemek pişirmesine neden oldu ve bu da market alışverişlerinin artmasına neden oldu. Grote, “Restoranlar kapandığı veya kısıtlamalar altında çalıştığı için davranışlar değişti” diyor. Bu gibi davranış değişiklikleri, üreticilerin sattıklarını nasıl paketlediklerini tekrar düşünmeleri gerektiği anlamına gelir; örneğin etin daha küçük veya farklı porsiyonlarda paketlenmesi anlamına gelebilir.

KONUYA GENEL BAKIŞ

Kısa vadede, işçi sıkıntısının devam etmesi bekleniyor. Bucknavage, “Bu, şirketleri eğitime, özellikle gıda güvenliğini etkileyen yönlere daha fazla dikkat etmeye itecek” diyor. “İşe alım uygulamaları, özellikle vasıflı işçiler olmak üzere işçiler için rekabet daha yoğun hale geldikçe gelişmeye devam edecek.” İyi eğitimli, yetenekli çalışanlar, özellikle gıda güvenliğini denetleyen ve yönetenler olmadan, sorun riski daha yüksektir.

Bu endişeyle birlikte Bucknavage, bu tedarikçiler devam eden lojistik ve işgücü sorunlarıyla karşı karşıya kaldıkça hammadde tedarik sorunlarının devam edeceğini söylüyor. Şirketler daha istikrarsız bir tedarik zincirine uyum sağlamayı öğrendiler; daha yeni prosedürler muhtemelen normal operasyonların bir parçası haline gelecektir. Şirketler, mağaza raflarında boş alan kalmaması için ürün karışımlarını sadeleştirmeye odaklanarak geliştirdiler.

Son olarak, Bucknavage, artan bileşen fiyatları, işletme maliyetleri (örneğin, çalışan ücretleri, enerji) ve lojistik maliyetler nedeniyle fiyatlar arttıkça enflasyonist baskıların müşteri satın alımlarını etkileyeceğini söylüyor. Tüketici satın alma gücü enflasyondan etkilendiğinden, belirli ürünlere olan talep değişecek ve bu da uzun vadeli tahmin ve çizelgelemeyi etkileyecektir.

Grote, enflasyonun gıda endüstrisini tedarik zinciri sorunlarından daha fazla etkileyebileceğine inanıyor, çünkü daha uzun vadede bir faktör olarak kalabilir. “Fiyatların birkaç yıl daha artmasını bekleyebiliriz” diyor. Enflasyon her şeyi etkiler. Üreticilerin ürün üretmek için daha fazla harcaması gerekiyorsa, bu maliyetler tüketicilere yansıtılır.”

Tam bir döngüye girerken, salgın işçilerin işlerini bırakmalarına neden olduysa, enflasyon onların bu işlere geri dönmelerine neden olabilir mi? Grote, “Bekleyip görmemiz gerekecek” diyor.