Balın antibiyotik ve pestisitle kontamine olması, ele alınması gereken ciddi bir sorundur. Bal gibi arı ürünleri gıda ve ilaç olarak yaygın olarak tüketilmektedir ve kontaminasyonları ciddi sağlık tehlikeleri oluşturabilir. Bal ve diğer arı ürünleri pestisitler, ağır metaller, bakteriler ve radyoaktif maddeler tarafından kirletilmektedir.

Pestisit kalıntıları genetik mutasyonlara ve hücresel bozulmaya neden olur ve antibiyotiklerin varlığı dirençli insan veya hayvan patojenlerini artırabilir. Birçok bebek botulizmi vakasının sebebi, kontamine olmuş baldır.

Bazı bitkilerden üretildiğinde bal çok zehirli olabilir. Kaynağını ve güvenliğini bilmeden balın yenilmesi sorunlar doğurabilir. Bal; kökenini, bileşimini ve kirleticilerden arınmış olduğuna dair net bir ifadeyi doğrulamak için etiketlenmelidir. Analiz ve sterilizasyona tabi tutulmayan bal bebeklere verilmemeli, yaralara sürülmemeli veya tıbbi amaçlı kullanılmamalıdır. Bu yazı, balı kirleten maddeleri ve bunların maksimum kalıntı seviyelerini açıklamayı amaçlamaktadır.

Bal Kirleticileri

Çevresel Kirleticiler

 • Ağır Metaller

  Kurşun, Kadmiyum, Cıva vs.

 • Radyoaktif İzotoplar

  Radyoaktif İzotoplar

 • Organik Kirleticiler

 • Pestisit

  Herbisitler, Bakterisitler, Böcek ve Mantar Öldürücüler

  Pestisit

 • Patojenik Bakteriler

 • Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

  Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar

Arıcılık Faaliyeti Sırasında Kullanılan Kirleticiler

1. Akarisitler-lipofilik sentetik bileşikler
-organik asitler
-uçucu yağların bileşenleri gibi toksik olmayan maddeler
2. Antibiyotikler-Tetrasiklin Grubu Antibiyotikler
-Streptomisin
-Sülfonamid
-Kloramfenikol
3. Paradiklorobenzen
Balmumu güvesi ve kimyasal kovucuların kontrolü için kullanılır

Balda Maksimum Kirletici Seviyeleri

Bal ve diğer arı ürünlerinin üretiminde kullanılan antibiyotikler genellikle streptomisin, sülfonamid ve kloramfenikol gibi veterinerlik ortamında kullanılanlardır. Arıcılar enfeksiyonları tedavi etmek için nispeten yüksek dozlarda veya “büyüme destekleyicileri” olarak düşük dozlarda antibiyotik kullanırlar. Sülfonamidler ve tetrasiklinlerle tedavi edilen hayvanlar tarafından üretilen çoğu gıda için maksimum kalıntı limitleri (MRL’ler) belirlenmiştir. Ancak bal gibi arı ürünleri için MRL yoktur.

Bal uluslararası ticarete konu olur ve ülkeler genel olarak Codex Alimentarius tarafından belirlenen standartları kabul eder. Bununla birlikte, Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada, Avustralya ve Hindistan’ın kendi ayrı standartları vardır. Anormal bir şekilde, antibiyotiklerin yaygın kullanımı balda antibiyotik kalıntılarının birikmesine yol açarak kalitenin düşmesine ve pazarlamada zorluklara yol açmaktadır. Balda Antibiyotik kalıntıları nispeten uzun bir yarı ömre sahiptir ve tüketiciler üzerinde doğrudan toksik etkileri olabilir. Bal, balmumu ve arılardaki pestisit kalıntılarının izlenmesi, bu ürünlerin insan sağlığı üzerindeki potansiyel riskinin değerlendirilmesine yardımcı olur ve kovanları çevreleyen tarla bitkilerinde kullanılan pestisit tedavilerinin kapsamı hakkında veri sağlar.