GİRİŞ

Bioeasy YRM1007-40T

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Beta-laktam ve Tetrasiklin antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır. Bir test yaklaşık 6 dakika sürer.

Bu ürün Türkiye ve Avrupa çiğ süt tebliğine uyumludur.

Ürün Kodu: YRM1007-40T

 Kullanım Alanları

1. Test kiti çiğ süt, pastörize süt ve süt tozu için geliştirilmiştir.

2. Test kiti inek, manda, koyun ve keçi sütleri için geliştirilmiştir 

Gerekli Ek Cihazlar

1. İnkübatör

2. Okuyucu cihazı (isteğe bağlı)

Numune Hazırlanması

1. Test tüpünden gereken sayıda reaktif kap ve test çubuğu alın.

2. Süt örneğini, test etmeden önce homojen olacak şekilde iyice karıştırın.

3. Süt tozu, yüzde 1 ila 9 oranındaki su ile inceltilmelidir (örneğin, 10 g süt tozu 90 mL su (40 ℃) ile seyreltilmiş olmalı ve testten önce iyice karıştırılmalıdır)

Depolama ve Raf Ömrü 

Depolama: 2-8 ℃’de saklayınız, dondurmayınız, güneş ışığı ve nemden uzak tutunuz. Raf Ömrü: 12 Ay’dır. 

Kit Bileşeni (96 test/kit) 

1. 12 test tüpü ve her bir tüp içinde 8’li bir adet reaktif kap ve 8 test şeridi. 

2. Bir adet 200 μl mikropipet ve 100 adet pipet ucu. 

3. Pozitif ve Negatif standart örnekleri. 

4. Bir adet kullanma kılavuzu. 

Duyarlılık

Beta-Laktam Grubu için Maksimum Kalıntı Seviyesi Değerleri (LOD ng/ml-ppb)
AntibiyotikLODAntibiyotikLOD
Penicillin-G2-3Cephapirin15-18
Ampicillin3-4Cefalonium5-8
Amoxicillin3-4Cefazolin40-50
Oxacillin6-10Cefoperazone4-6
Cloxacillin6-10Cefquinome12-18
Dicloxacillin10-20Ceftiofur80-100
Nafcillin20-30Cefacetrile30-50
Tetrasiklin Grubu için Maksimum Kalıntı Seviyesi Değerleri (LOD ng/ml-ppb)
Antibiyotik (Tetrasiklin)LOD (ppb)Antibiyotik (Tetrasiklin)LOD (ppb)
Doxycycline30-50Oxytetracycline30-50
Chlorotetracycline30-50Tetracycline30-50

Testin Uygulanması

1. Reaktif kaba 200 μl süt örneği ekleyin ve iyice karıştırın (5-10 defa mikropipet uygulaması yapınız). 

2. 40 ° C’de 3 dakika inkübe edin. 

3. Bir Test şeridini reaktif kaba batırın. 

4. 40 ° C’de 3 dakika daha inkübe edin. 

5. Test çubuğunu reaktif kaptan alın ve alt ucundaki emici süngeri çıkarın. 

6. Sonuçları görsel olarak veya okuyucu tarafından yorumlayın. 

Test Prosedürü

 • Aşama 1

  200μL süt ekleyin ve karıştırın

 • Aşama 2

  40 ± 2 oC’de 3 dakika inkübe edin

 • Aşama 3

  Test şeridini yerleştirin

 • Aşama 4

  40 ± 2 oC’de 3 dakika inkübe edin

 • Aşama 5 / 1

  Görsel yorumlama

 • Aşama 5 / 2

  Okuyucu Tarafından Yorumlama

Sonuçların Değerlendirilmesi

 A. Görsel Yorumlama 

1.İlk önce üst kontrol çizgisinin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Mevcut değilse, analizi geçersiz sayın. 

2.Kontrol çizgisindeki renk yoğunluğu mevcut olduğunda, bir test çizgisinin renk yoğunluğunu kontrol çizgisinin renk yoğunluğuyla karşılaştırın. 

B. Okuyucu tarafından yorumlama 

1. Okuyucu çalışması için lütfen okuyucu kılavuzuna bakın. 

2. Negatif, R> 1.1; Zayıf pozitif 0.9≤R≤1.1; Güçlü Pozitif R <0.9. 

“C-Kontrol Çizgisi T1-Beta Laktam Çizgisi T2-Tetrasiklin Çizgisi”

Diğer Bilgiler

Negatif ve Pozitif Standartlar İle Çalışma 

Negatif Standart: Mikro kuyucuğa 200 μl su ilave edin ve homojen olacak şekilde iyice karıştırın ve numune teste hazır hale gelecektir. 

Pozitif Standart: Mikro kuyucuğa 200 μl negatif süt ilave edin ve homojen olacak şekilde iyice karıştırın, sonra numune etiketinde belirtilen konsantrasyonda oluşturulacaktır. Kullanıcılar, numuneyi negatif süt ile istenen konsantrasyona kadar seyreltebilir veya doğrudan test için kullanabilirler. 

Önlemler 

1. Bakteriyel ve antibiyotik maddelere karşı  hassas olan testin kontaminasyona maruz kalmaması için hijyen koşullarına uygun çalışma alanı kullanın ve test etmeden önce ellerinizi iyice yıkayın. 

2. Süt örneği homojen olmalıdır ve pıhtısı veya tortusu olmaksızın sıvı halde olmalıdır. Numuneler test işleminden önce tamamen karıştırılmalıdır. 

3. Her yeni numune için yeni bir pipet ucu kullanın. 

4. Süt örneklerinin pipet ucuna alırken pipetin içine süt örneğinin kaçmamasına dikkat ediniz ve pozitif numunelerle pipetin muhtemel kirlenmesini önlemek için süt örneklerini yavaşça pipetleyin. 

5. Test çubuğunu üst tarafından tutun. Test çubuklarının performansını etkileyebilecek olan alt uca (Numune pedi ve Nitroselüloz membran alanlarına) dokunmayın. 

6. İkinci inkübasyondan sonra sonucu doğrudan 5 dakika içinde okuyun. Sonuçlar 5 dakikadan fazla sürenin sonunda geçersiz sayılır. 

7. Numunedeki yağ içeriği yüksekse, yağ ölçüm çubuğu kromatografisi hızı daha düşük olacak ve reaktifler üst uça doğru daha yavaş akacaktır. Bu durumda 60 saniye ikinci kuluçka süresinin uzatılması önerilir. 

8. Test çizgisinde belirgin bir kırılma noktası varsa, testi tekrarlayın. 

9. Bu ürün sadece ön tarama için kullanılır ve nihai sonuç analiz yöntemlerine tabidir. 

Diğer Bioeasy Ürünleri

Bioeasy 3IN1 QLT Kinolon, Lincomycin ve Tylosin Hızlı Testi YRM1075

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Kinolon, Lincomycin ve Tylosin antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır.

Bioeasy Macro 3in1 ETS Eritromisin, Tylosin&Tilmicosin, Spiramycin Hızlı Testi YRM1074

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Makrolid grubundan olan Eritromisin, Tylosin&Tilmicosin, Spiramycin antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır.

Bioeasy MACRO 3in1 ELT Eritromisin, Lincomycin, Tylosin ve Tilmicosin Hızlı Testi YRM1022

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Makrolid grubundan olan Eritromisin, Lincomycin, Tylosin ve Tilmicosin antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır.

Bioeasy AMINO 3IN1 SKG Streptomisin, Gentamisin ve Kanamisin için Hızlı Test YRM1021

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Aminoglikozit grubundan olan Streptomisin, Gentamisin ve Kanamisin antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır.

Bioeasy MACRO 2IN1 Taylosin ve Tilmikosin Hızlı Test Kiti YRM1015

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Taylosin ve Tilmikosin antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır.

Bioeasy Florokinolon (Fluoroquinolones) Hızlı Test Kiti YRM1006-20

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Florokinolon (Fluoroquinolones) antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır.

Bioeasy Beta-lactamase (Laktamaz) Hızlı Test Kiti YRM1002

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Beta-laktamaz enzim kalıntılarının saptanması için kullanılır.

Bioeasy Beta-Lactam+Cefalexin Hızlı Test Kiti YRM1001-3

Bu hızlı test, koloidal altın immünokromatografi teknolojisine dayalı olarak sütteki Beta-laktam ve Cefalexin(sefaleksin) antibiyotik kalıntılarının saptanması için kullanılır.