Enrofloksasin Antibiyotiği Nedir?

Enrofloksasin, bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan bir florokinolon antibiyotiktir.