ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), gıda tedariğinde FDA tarafından ölçülen pestisit kalıntısı düzeylerinin genel olarak ABD Çevre Koruma Ajansı’nın (EPA) pestisit toleransları ile uyumlu olduğunu ortaya koyan 2020 Yılı için yıllık Pestisit Kalıntı İzleme Programı Raporu’nu yayınladı. Rapor, FDA’nın 2020 yılında insan ve hayvansal gıdalardaki pestisit kalıntılarını izlemesinden elde ettiği bulguları özetlemektedir.

Rapor, 1 Ekim 2019’dan 30 Eylül 2020’ye kadar toplanan verilere dayanmaktadır ve bu süre zarfında FDA, izleme programı dahilinde 2.078 gıda örneğinde (316 yerli ve 1.762 ithal numune) yaklaşık 750 farklı pestisit ve belirlenmiş endüstriyel bileşik için test yapmıştır.  Ajans personeli, 35 eyaletten yerli gıda örnekleri topladı ve 79 ülkeden gıda örnekleri ithal etti. FDA, 2020 yılında analiz edilen pestisitlerin ve endüstriyel bileşiklerin sayısının – eski veya nadiren tespit edilen bileşikler kurumun kapsamından çıkarıldığı için – 2019 yılına kıyasla biraz azaldığını belirtiyor.

2020 yılında FDA, yerli gıdaların yüzde 96,8’inin ve ithal edilen insan gıdalarının yüzde 88,4’ünün EPA pestisit toleranslarıyla uyumlu olduğunu tespit etti. Yerli örneklerin yüzde 40,8’inde ve ithal örneklerin yüzde 48,4’ünde pestisit kalıntısına rastlanmadı. Gıda emtia grupları arasında, ithal numuneler için her gruptaki ihlal oranı daha yüksekti.

FDA ayrıca 102 hayvan yemi örneğini (40 yerli ve 62 ithal örnek) pestisit açısından analiz etti. Ajans, yerli hayvan yemi örneklerinin yüzde 100’ünün ve ithal hayvan yemi örneklerinin yüzde 96,8’inin federal standartlara uygun olduğunu tespit etti. Ayrıca, Yerli hayvan yemi örneklerinin yüzde 30’unda ve ithal edilen örneklerin de yüzde 48,4’ünde pestisit kalıntısına rastlanmadı.

Ajans, 2020 Yılı sonuçlarının önceki yıllara benzer olmasına rağmen, COVID-19 salgınının 2020 Yılı raporunu çeşitli şekillerde etkilediğini belirtti. Örneğin, 2020 yılında 2019 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 50 daha az gıda numunesi ve yüzde 70 daha az hayvan yemi numunesi toplandı. Ayrıca, 2020 mali yılında yerli numunelere göre önceki yıllara göre daha fazla ithalat numunesi toplandı.