KORUYUCU KÜLTÜRLERİN

ANTAGONİST ETKİSİ : LPR A / LR B

• LPR A (plantarum ve rhamnosus birlikte) kirleticileri(küf, maya ve bakteriler) çok geniş bir yelpazede heterojen kaplamaktadır, LRB ise %100 rhamnosus’dur eğer yoğurt için sadece tatlı bir lezzet, yumuşak ve kremsi bir yapı istiyorsanız daha uygundur.

• LPR A’da L.rhamnosus ve L.plantaum oranı %50 rhamnosus ve %50 plantarum’dur.

• Koruyucu kültürler küf, maya ve bakterilerin gelişimini hücre duvarı üzerinde direkt etki ederek gösterir.

• Etkilenen bakteriler Rhamnocina (lb. rhamnosus): Küf ve maya , gram positif, eterofermentatif bakterilere karşı. Planticina (lb. Plantarum): psikrotrofik, clostridium.

• Uygulama oranı temel olarak üretime ve istenilen raf ömrüne bağlıdır, 100 l’de 1-2 doz olabilir.

• Koruyucu kültürler starter Kültürlerin gelişimini her hangi bir şekilde engellemez.

• Koruyucu kültürlerinin büyümesi için optimum koşullar LPR A, LR B ya da BG 112

mezofilik koşullarda büyür(25-40°C) , pH 5.3 – 6.3

• CFU standartları açısından maksimum koruma elde etmek için fermantasyonun başlangıcında ve sonunda L.rhamnosus ve / veya L.plantarum sayısı Kontaminasyonun başlangıcıyla ilişkilidir

UYGULAMA ALANLARI

• Olgunlaşma içinde toplanmış olan süt

• Tank içinde toplanmış olan süt

• Fermente süt

• Yoğun Süt

• Nem oranı yüksek peynir

• Yüksek bir pH değerinde peynir

• Taze Lor(for stretching)

• Yumuşak Kremsi Peynir (Quark)

• Besi yerinde ve uzun süre olgunlaşmada bekleyen peynir

• Mozzarella için Salamura

OLGUNLAŞMA ETKİLERİ

• Aroma geliştirme

• Amino peptidaz oluşturma

• Besi yeri olgunlaştırmada bekleyen peynirde proteoliz

• Uzun olgunlaştırma süreci peynirlerde proteoliz

• Kahverengileşme oluş sıklığının azaltılması

• Şeker fermantasyonu

• Sert peynirde ve uzun süre olgunlaşmada bekleyen peynirde renk gelişimin azaltılması

• Komtaminasyona karşı aktif koruma

• Sindirim aygıtının bağırsak duvarının kolonizasyonu

LYOFAST LPR A

Açıklama: Lyofast LPR A özel olarak seçilmiş Lactobacillus rhamnosus ve Lactobacillus plantarum soylarından oluşur. Lyofast LPR A istenmeyen bakteri, küf ve mayaları engelleyici bir koruyucu kültürdür. LPR A fermente süt ürünlerinde olduğu gibi eşdeğer probiyotik ürünlerinde uygulanabilir. Ayrıca, Lyofast LPRA da farmasötik amaçla kullanılabilir. Yavaş sitrat fermantasyonundan koruyucu kültür zayıf bir asitler ve aroma geliştirir.

Uygulama: Aseptik Koşullar altında işlenilen süte doğrudan kültür tozu serpilerek kültür hafif karıştırma ile iyi bir şekilde dağıtılması sağlanır. Koruyu kültür aşağıdaki gibi uygulanır;

Ürün Doz/100 Ürün Doz/100 1
Taze Peynir 1,0 – 2,5 Yumuşak Peynir 0,5 – 2,0
Yarı-sert Peynir 0,5 – 2,0 Sert Peynir 0,5 – 2,0
Fermente Süt, Mezofilik 1,0 – 3,0 Fermente Süt, Termofilik long set 0,5 – 1,0
Fermente Süt, termofilik short set 1,0 – 3,0

Kültür Bilgisi: Probiyotik uygulama için inokülasyon kılavuzu: 1 doz 1011 CFU ve 100 l süt’de aşılanır. 1 doz yaklaşık olarak 106 CFU / ml süt verir.

Büyüme için optimum sıcaklık 25-45 Co

Asit töleransı +++

Adhezyon testi ++

Safta töleransı +++

Saklama: Açılmamış paketlerde -18 °C veya altında tutulmalıdır.

Paketleme: Dondurulup kurutulmuş kültür su ve hava geçirmez, alüminyum ambalajlarda paketlenmiştir.

Lyofast LPR A’nın 10UC ve 50 UC tipleri mevcuttur.

Raf Ömrü: -18 °C derece ve altında muhafazada raf ömrü 18 aydır. Bu raf ömrü sürecine 30 °C altındaki sıcaklıklarda 14 güne kadar olan sevkiyatlar da dahildir.

Ağır Metal Özellikleri:

Pb (lead)

< 1 ppm

Hg (mercury)

<0.03 ppm

Cd (cadmium)

<0.1 ppm

Mikrobiyolojik spesifikasyon:

Bacillus cereus

<100CFU/g

Method: Sacco M10 (1)

Coagulase positive staphylococci*

<10CFU/g

Method: SaccoM11(2)

Enterobacteriaceae

<10CFU/g

Method: Sacco M2 (3)

Escherichia coli

<1 CFU/g

Method: Sacco M27 (4)

Listeria monocytogenes*

Rastlanmadı

in25g

Method: Sacco M13 (5)

Küf ve Maya

<10 CFU/g

Method: Sacco M3 (6)

Salmonella spp*

Rastlanmadı

in25g

Method: Sacco M12 (7)

Düzenli bir şekilde analiz edilmiştir. Tüm analitik yöntemler talep üzerine sağlanmaktadır. (1)1 SO 7932; (2) ISO 6888-1-2; (3) ISO 215281-2; (4) IS011866-1-2/1DF 170-1-2; (5) I SO 11290-1-2; (6) ISO 6611/IDF 94; (7) ISO 6785/1 DF 93;

GDO: Avrupa Direktifi 90/220 / EEC sayılı kararları doğrultusunda mikrobiyal suşlar genetik uyarınca (GDO) modifiye edilmemiştir. Suşlar doğal kaynaklardan izole edilmektedir. Üründe kullanılan hammaddelerde Yönetmelik (EC) No 1829/2003 ve (EC) 1830/2003 uyarınca GDO yoktur. Talep üzerine Beyan edilmiştir.

Alarjen: Kullanılan hammaddeler, genellikle süt esaslı terkip maddelerinine dayanmaktadır.

Güvenlik Bilgisi: Mevcut Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna www.saccosrl.it‘den ulaşabilirsiniz.

Sertifika: Mevcut Lot numarasıyla analiz sertifikası mevcuttur, ayrıca isteyiniz.

Helal Onayı: Ürünün Helal belgesi mevcuttur. Ayrıca isteyiniz.

Servis: Rehberlik ve talimatlar için Kültür almış olduğunuz bayi ile temasa geçiniz. Ek paket boyutları talep etme hakkında bilgiler destek üzerine mevcuttur.