BETA-LACTAM ANTİBİYOTİK TEST KİTİ

 1. 14 adet Beta-Lactam grubu antibiyotiği tespit eder.
 2. Sonuçlar arşivlenebilir niteliktedir.
 3. Uygun fiyat avantajı.
 4. Net görsel deperlendirme.
 5. Sütün pH, yağ, protein miktarlarını etkilemez.
 6. İnkübatörsüz pratik kullanım.
 7. Kolay kullanım ve minumum ekipman.
 8. MRL limitlerinde tespit.
 9. Ulusal ve Uluslararası laboratuvarlarca onaylanmış kesin ve güvenilir sonuçlar.

Test Limitleri

Prensip:
Bu kit antikor-antijen ve immunokromatografi’nin spesifik bir reaksiyonuna dayanmaktadır. Süt numunesindeki Beta-Lactam antibiyotikleri, test çubuğunun etrafını kaplayan membrandaki antijen ve antikor için rekabet ederler. Bir renk reaksiyonundan sonra sonuç gözlemlenir.
Kullanım Alanı:
Bu test numunesindeki Beta-Lactam antibiyotiklerin hızlı, kalitetif analizi için kullanılır.

 Kit Bileşeni (96 test/kit) 

1. 12 test tüpü ve her bir tüp içinde 8’li bir adet reaktif kap ve 8 test şeridi.

2. Bir adet 200 μl mikropipet ve 100 adet pipet ucu.

3. Pozitif ve Negatif standart örnekleri.

4. Bir adet kullanma kılavuzu.

Gerekli Ek Cihazlar 

1. İnkübatör

2. Okuyucu cihazı (Reader) (isteğe bağlı)

Numune Hazırlanması 

1. Test tüpünden gereken sayıda reaktif kap ve test çubuğu alın.

2. Süt örneğini, test etmeden önce homojen olacak şekilde iyice karıştırın.

Testin Uygulanması 

1. Reaktif kaba 200 μl süt örneği ekleyin ve iyice karıştırın (5-10 defa mikropipet uygulaması yapınız).

2. 40 ° C’de 2 dakika inkübe edin.

3. Bir test çubuğunu reaktif kaba batırın.

4. 40 ° C’de 3 dakika daha inkübe edin.

5. Test çubuğunu reaktif kaptan alın ve alt ucundaki emici süngeri çıkarın.

6. Sonuçları görsel olarak veya okuyucu tarafından yorumlayın.

Sonuçların Değerlendirilmesi 

A. Görsel Yorumlama 

1.İlk önce üst kontrol çizgisinin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Mevcut değilse, analizi geçersiz sayın.

2.Kontrol çizgisindeki renk yoğunluğu mevcut olduğunda, bir test çizgisinin renk yoğunluğunu kontrol çizgisinin renk yoğunluğuyla karşılaştırın

 Test Çizgisi 

Vs. 

Kontrol Çizgisi 

Sonuçların Değeri  Sonuçların Analizi 
T>C Negatif Süt örneği, antibiyotik kalıntısı içermez veya Tablo A’da belirtilen değerlerden daha düşük seviyede antibiyotik içeriyor.
T=C Zayıf Pozitif Süt örneği, Tablo A’da belirtilen tespit değerinde antibiyotik içerir.
T <C or NO T Güçlü Pozitif Süt örneği, Tablo A’da belirtilen tespit değerinin üzerinde antibiyotik içerir.
Spesifiklik:
Test Kitinin clenbuterol, ractopamine, salbutamol, melamine, renbolone, sulfanomides, chloramphenicol, macrolides ve diğer ilaçlarla çapraz etkileşimi yoktur.
Saklama Koşulları:
2-8 °C serin ve karanlık bir yerde saklayınız ve dondurmayınız. Test kitinin raf ömrü 12 aydır. Parti numarası ve son kullanma tarihi paketin üzerinde yazılıdır.
Uyarılar
 1. Deneyi lütfen talimatlara göre yapınız ve test çubuğunun membranına dokunmayınız.
 2. Gereken miktarda test çubuğunu aldıktan sonra lütfen plastik şişelerin kapağını kapatınız.
 3. Her bir çubuk sadece bir kullanım içindir. Lütfen tekrar kullanmayınız.
 4. Bu kit sadece ayırma amaçlıdır. Pozitif sonuçlar daha sonra diğer metotlar onaylanmalıdır.