Bioeasy AFLATOKSIN M1 TEST KİTİ

  1. Sonuçlar arşivlenebilir niteliktedir.
  2. Uygun fiyat avantajı.
  3. Net görsel değerlendirme.
  4. Sütün pH, yağ, protein miktarlarını etkilemez.
  5. İnkübatörlü pratik kullanım.
  6. Kolay kullanım ve minumum ekipman.
  7. MRL limitlerinde tespit.
  8. Ulusal ve Uluslararası laboratuvarlarca onaylanmış kesin ve güvenilir sonuçlar.
 Tespit Değerleri ve Sonuçlar

Prensip:
Süt numunesindeki Aflatoksin M1 test çubuğunun etrafını kaplayan membrandaki antijen ve antikor için rekabet ederler. Bir renk reaksiyonundan sonra sonuç gözlemlenir.
Kullanım Alanı:
 Bu test numunesindeki Aflatoksin M1 antibiyotiklerin hızlı, kalitetif analizi için kullanılır.
Kullanım Kılavuzu: