Bioeasy BETA-LACTAM TETRACYCLINE TEST KİTİ

 1. Tek testte iki antibiyotik grubu tespiti.
 2. 6 dakikada iki sonuç bir arada.
 3. 18 adet Beta-Lactam & Tetracycline grubu antibiyotiği tespit eder.
 4. Sonuçlar arşivlenebilir niteliktedir.
 5. Uygun fiyat avantajı.
 6. Net görsel deperlendirme.
 7. Sütün pH, yağ, protein miktarlarını etkilemez.
 8. İnkübatörlü pratik kullanım.
 9. Kolay kullanım ve minumum ekipman.
 10. MRL limitlerinde tespit.
 11. Ulusal ve Uluslararası laboratuvarlarca onaylanmış kesin ve güvenilir sonuçlar.
Prensip:
Bu kit antikor-antijen ve immunokromatografi’nin spesifik bir reaksiyonuna dayanmaktadır. Süt numunesindeki Beta-Lactam & Tetracycline antibiyotikleri, test çubuğunun etrafını kaplayan membrandaki antijen ve antikor için rekabet ederler. Bir renk reaksiyonundan sonra sonuç gözlemlenir.
Kullanım Alanı:
Bu test numunesindeki Beta-Lactam & Tetracycline antibiyotiklerin hızlı, kalitetif analizi için kullanılır.
Tespit Limitleri
Uygulama;

Kullanım Kılavuzu